Петък,
  12 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

Ден на образованието 2023: Традициите на бъдещето


Д.ик.н. Янка Такева - председател на Синдиката на българските учители приветства участниците в националната конференция "Ден на Образованието 2023: Традициите на бъдещето", която се проведе на 24 март 2023 г. в Интер Експо Център София. Събитието, което се организира от Microsoft България в партньорство със СБУ, бе посветено на българското образование и учителите, директорите, образователните експерти и социалните партньори, които не спират да работят за изграждането на традиции, които ще подготвят децата ни за това да бъдат пълноценни граждани в бъдещето.____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©