Понеделник,
  15 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

XXVI НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА“ – 2023 Г.
От СБУ – с обич, признателност и респект към българския учител


Синдикатът на българските учители, верен на традициите си, в навечерието на най-духовния и жизнеутвърждаващ български празник 24 май – Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, ежегодно провежда едно от най-престижните си ярки и вълнуващи събития за българското учителство и обществото ни като цяло – заключителния етап на емблематичния Национален конкурс „Учител на годината“.

Тържествената церемония на 26-ото издание на конкурса, на която с обич и признателност отново бе отдадена заслужена почит към общественозначимия и благороден труд на българския учител, към мисията му да бъде стожер на духовността и ценностите, будител на младото поколение на България, към креативността и новаторския му дух, към силата на мъдростта и устоите на добротата му, с които умее да устоява и води, за цялостния му принос към развитието на обществото, и бяха обявени носителите на високия приз „Учител на годината“ – 2023 г., се състоя днес, на 12 май 2023 г. в „София Хотел Балкан“. Тази година в заключителния етап на конкурса бяха номинирани рекордният брой – 136 учители в десетте направления: Предучилищно възпитание и подготовка; Начално образование; Хуманитарно; Природо-математическо; Изкуства и спорт; Професионално образование; Директори и помощник-директори; Възпитателна работа, извънкласни и извънучилищни дейности, училищни психолози и педагогически съветници; Млади учители; Учители наставници.

Двадесет и трима от номинираните съвременни будители бяха удостоени със званието „Учител на годината“, а шестдесет и двама получиха Специалната награда на Председателя на СБУ (Пълният списък на всички наградени и номинирани в заключителния етап на XXVI национален конкурс публикуваме отделно в броя на стр. 3-6.)

В тържествената церемония по награждаването на най-достойните учители на България взеха участие: д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, д-р инж. Пламен Димитров, президент на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ), Йорданка Фандъкова, кмет на Столична община, д-р Мария Гайдарова, зам.-министър на образованието и науката, Албена Михайлова, главен секретар на МОН, проф. Тодор Танев, министър на образованието и науката (2014 – 2016), проф. д-р Евгени Евгениев, зам.-ректор на Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), доц. д-р Росен Кирилов, зам.-ректор на Университета за национално и световно стопанство (УНСС), д.ик.н. Стоян Денчев, главен секретар на Ректорския съвет на Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) и председател на Съвета на настоятелите, д-р Ваня Кастрева, началник на РУО – София-град, Даниела Алексиева-Стоянова и Тодор Капитанов, вицепрезиденти на КНСБ, Димитър Асенов, директор на Националния център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти към МОН, Бойка Харалампиева, председател на Сдружение за учителска взаимопомощ (СУВ) – София, Наталия Михалевска, Грета Ганчева, Соня Кръстанова, Пенка Иванова, Ваня Тивидошева – директори на дирекции в МОН, проф. д.п.н Сийка Чавдарова – Костова и проф. д.п.н Росица Пенкова - изявени представители на академичните среди и част от журито на Конкурса, Владимир Колев, управител на Издателство „Клет“ – България, Димитър Димитров от Издателство „Тангра“, представители на Фондация „Конрад Аденауер“ – Бюро София, „Майкрософт“ – България и HUAWEI – България.

Поздравителни адреси до СБУ по повод 26-тото издание на националния конкурс изпратиха проф. д-р Димитър Димитров, ректор УНСС и главен секретар на Съвета на Ректорите на Висшите училища в Република България, Димитър Асенов, директор на Националния център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти към МОН и много други.

Повече за значимото и емблематично национално събитие на СБУ, четете в бр. 20 на в. „Учителско дело“.

УД













____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©