Петък,
  12 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

Теоретико-практически модел за зелено образование


Синдикат на Българските Учители (СБУ) е координатор на европейския проект „Зелени училища“. Партньори по проекта са учителски синдикати от Румъния и Сърбия. Целта на сътрудничеството е разработване на теоретико-практически модел за зелено образование, който да се използва от началните учители в партньорските страни.

Моделът е наличен на английски език и на всички езици на партньорите.

Версия на английски език (основна версия)

Версия на български език

Версия на сръбски език

Версия на румънски език

Проектът се финансира от Програма „Еразъм+“ чрез Център за развитие на човешките ресурси (www.hrdc.bg)

____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©