Понеделник,
  15 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

Споделяне на резултати от Проект „Зелени училища“


На 08.06.2023г. ще се проведе международна конференция на тема: „Успешно екологично образование в начален етап“. Гости на конференцията ще са учители и училищни директори от България, Румъния и Сърбия.

По време на събитието ще бъдат представени резултатите от проект „Зелени училища“, подкрепен от Програма „Еразъм+“. Основен акцент в програмата е представяне на добри практики от начални учители в прилагането на зелено образование в класната стая.

За колегите, които нямат възможност да се включат в конференцията, на следния линк могат да достъпят основната публикация по проекта: „Зелено образование за начални учители в България, Сърбия и Румъния. Теоретико-практически модел“.

http://www.sbubg.info/sbubg.php?page=11&lang=bg&id=8147

____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©