Петък,
  12 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

Проф. д-р Галин Цоков ще работи за усъвършенстване на образователната система и и в интерес на заетите в сектор „Образование“
На 6 юни 2023 г. проф. д-р Галин Цоков встъпи в длъжност като министър на образованието и науката с ясен ангажимент, че ще работи за усъвършенстване на образователната система, за подготовката на децата и учениците за новите предизвикателства и в интерес на заетите в сектор „Образование“.

Своите възгледи за необходимостта от формиране на нов модел за развитие на българското образование, съгласуван с българските учители, и затова, че образователния процес трябва да бъде съобразен с актуалните теми на съвремието министърът сподели на втория ден от назначаването си по време на Заключителната конференция на координирания от СБУ с председател д.ик.н. Янка Такева мащабен европейски проект „Зелени училища“ (Green Schools). На форума той говори за необходимостта от още по-ефективно партньорство между МОН и СБУ.

Проф. Цоков е добре познат на учителската гилдия. Той е магистър по педагогика от Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Преподавател е в Педагогическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, като от 2011 г. е професор по управление на образованието. Директор на Департамента за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” (от 2016 г.) и ръководител катедра „Педагогика и управление на образованието“ (2019 г.). Доктор по педагогика с дисертация на тема: „Децентрализация в структурите за управление на образованието на местно ниво – традиции и перспективи“ (1998 г.) Автор е на над 110 научни публикации, издадени в България и чужбина.

Специализирал е в: Университета UNED, Мадрид (2017 г.); Образователно лидерство в Банкстрийт колеж по образованието, Ню Йорк (2014 г.); специализация по Образователен мениджмънт CEDEFOP Study Visit 326, Валенсия, Испания (2008 г.); Образователен мениджмънт с профил „Организационен мениджмънт в образованието“ в Холандия, Амстердамски университет (2002 г.).

Член е на Комисията за иновативните училища към МОН (2016 г.) и на Постоянната комисия по педагогически науки и социални дейности на Националната агенция по оценяване и акредитация (от 2018 г.); председател е на Асоциацията на департаментите за квалификация на педагогическите специалисти в България (2022 г.); главен редактор на списание „Педагогика“ (2019 г.).

До този момент проф. Цоков бе дългогодишен преподавател в Постоянната академия за науки и иновации в образованието (ПАНИО) на СБУ, високо ценен от всички учители, преминали през неговите обучения. Участвал е като ръководител, координатор и член в повече от десет международни и национални научни и образователни проекта.

Ръководството и Изпълнителният комитет на Синдиката на българските учители вярват, че утвърдените във времето традиции на ползотворно и отговорно социално партньорство с МОН ще продължат и при изпълнение на мандата на проф. Цоков като министър на образованието и науката, на когото пожелават здраве, воля и успехи в името на просветата.

УД____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©