Понеделник,
  15 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ Д.ИК.Н. ЯНКА ТАКЕВА - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СБУ


Уважаеми колеги,

Уважаеми ученици,

Уважаеми родители,

Изпращаме една нелека учебна година, характеризираща се с множество предизвикателства. Но със сигурност градивна и съзидателна. Въпреки трудностите и изпитанията от различно естество - от негативните последици, останали от онлай обучението по време на ковид пандемията, през отражението на финансовата и обществена криза, до влиянието на природните бедствия, учителите и учениците на България отново се справиха добре по пътя на надграждането на знания, умения и ценности.

Благодаря на всички колеги – учители и ръководители на образователни институции, членове на Синдиката на българските учители, за професионализма, енергията и себераздаването им.

Благодаря на всички ученици, които се представиха достойно и показаха знания по време на Националните външни оценявания – 4., 7. и 10. клас, и на Държавните зрелостни изпити, за усърдието и мотивацията им.

Благодаря на родителите за подкрепата и съпричастността им към мисията на учителите и към институцията училище, през учебната 2022 – 2023 г.

Всички ние, заедно, отново показахме на обществото, че сме двигател на процесите на иновативно, модерно, качествено образование, адаптивно към кризи и ориентирано към потребностите на настоящето и бъдещето.

На всички Вас пожелавам спокойно, слънчево и ползотворно лято! Нека бъде наситено само с положителни и вдъхновяващи емоции, и със смислени добри дела за началото на следващата учебна година!

Д.ик.н. Янка Такева,

председател на СБУ____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©