Вторник,
  16 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

Високо признание за д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, от академичната общност у нас


На 30 юни 2023 г. д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ бе удостоена от проф. д.ф.н. Анастас Герджиков, ректор на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ с високото академично отличие – почетен знак на СУ „Св. Климент Охридски“ със синя лента. За първи път в академичната си история най-старото и престижно висше училище у нас прави подобен жест – признание към българските учители – в лицето на д.ик.н. Янка Такева.

Председателят на СБУ получи високото отличие за приноса ѝ в утвърждаване на ползотворно градивно сътрудничество между средното и висше образование, подкрепено единодушно с Решение № 10 на Академичния съвет на Университета от 13 юли 2022 г.

Отличителната награда д.ик.н. Янка Такева, председантел на СБУ, получи по време на тържественото честване на 70-ата годишнина на ДИУУ в Аула Магна на Ректората на Софийския университет. Удостояването ѝ с почетен знак на СУ „Св. Климент Охридски” със синя лента беше дълго и силно аплодирано от множеството присъстващи на тържеството представители на академичната общност у нас, посланици, представители на дипломатически мисии в страната, представители на МОН, РУО, директори на образователни институции, учители и др.

„Благодаря Ви за доверието. Почетният знак на СУ „Св. Климент Охридски” със синя лента, който получавам е признание за всички достойни всеотдайни учители на България. Проф. Герджиков, помним отношението Ви към учителите в средното образование, още когато бяхте в ръководния екип на МОН, благодаря Ви. Благодаря Ви за споразумението, което СБУ има със СУ „Св. Климент Охридски” за сътрудничество по надграждащата квалификация на учителите. Вие бяхте сред първите ректори в страната, които отвориха широко хоризонтите за сътрудничество между средното и висше образование и те вече дават своята синергия и добри резултати“ – сподели развълнувано веднага след получаването на забележителното отличие д.ик.н. Янка Такева.____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©