Понеделник,
  15 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

70-годишнина чества Департамента за информация и усъвършенстване на учителите при Софийския университет „Св. Климент Охридски”
Председателят на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева бе специален гост на тържественото честване по случай 70-годишнината на Департамента за информация и усъвършенстване на учителите (ДИУУ) при Софийския университет „Св. Климент Охридски” с директор проф. д.ф.н. Димитър Веселинов. Празничното събитие се състоя на 30 юни 2023 г. в Аула Магна на ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, и събра голяма част от интелектуалния елит на България.

На него присъстваха ректорът на СУ „Св. Климент Охридски” проф. д.ф.н. Анастас Герджиков, зам.-министърът на образованието и науката с ресор „Професионално образование“ Мариета Георгиева, директорът на Националния център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (НЦПКПС) към Министерството на образованието и науката Димитър Асенов, Н. Пр. Мариос Либеропулос, посланик на Република Гърция в Република България, Н. Пр. Санджай Рама, посланик на Република Индия в България и представители на дипломатическите мисии на Мароко, Китайската народна република, Ирландия, Швейцария, Обединените арабски емирства, доц. д-р Елка Трайкова, научен секретар на БАН, проф. д-р инж. Сеня Терзиева-Желязкова, ректор на Химикотехнологичния и металургичен университет, зам-ректорите на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” доц. д-р Борян Янев и доц. д-р Надя Чернева, проф. д-р Красимир Петков, декан на Факултет „Спорт” при Националната спортна академия (НСА) „Васил Левски”, доц. д-р Атанас Георгиев, декан на Стопанския факултет към СУ, доц. д-р Илиана Петкова, зам.-декан на Факултета по педагогика към СУ, доц. д-р Красимира Александрова, директор на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”, проф. д-р Янка Тоцева, ръководител на Катедра „Педагогика” при Университета за национално и световно стопанство (УНСС), д-р Ваня Кастрева, началник на Регионално управление на образованието (РУО) – София-град, началник на Ивайло Златанов, началник на РУО – Благоевград, Антоанета Пакова, началник на РУО – Пловдив, директори на образователни институции в столицата и учители, образователни експерти и и др.

В тържеството слово по повод 70-годишнината на Департамента за информация и усъвършенстване на учителите проф. д.ф.н. Димитър Веселинов се обърна към всички гости с думите: „Благодаря на всички Вас за подкрепата, благодаря на СБУ и г-жа Такева за дългогодишното сътрудничество, което доказва, че гледаме в една посока.” Директорът на ДИУУ сподели, че е получил поздравления от президента на Р България Румен Радев и вицепрезидента Илияна Йотова, от министър-председателя акад. Николай Денков, от стотици институции и училища в страната ни. Той припомни важните моменти от историята на Департамента, създаден като институт с патрон Вела Благоева и първи директор доц. Минчев, който е част от Софийския университет от 1983 г. Изтъкна приоритетите на институцията, призвана да подкрепя педагогическите специалисти за образование през целия живот в синхрон с традициите и иновациите за издигане на университетската идея за успешно продължаващо образование, осъществяване на връзка между подготовката на учителите и тяхната допълнителна квалификация, професионално развитие и кариерно израстване, приложение на академично развитие и иновативни методологии. Изказа своята признателност към всички преподаватели в Департамента за информация и усъвършенстване на учителите през годините и изрази надежда, че забележителната му история ще продължи.

На свой ред проф. д.ф.н. Анастас Герджиков, ректор на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се обърна към директора на Департамента за информация и усъвършенстване на учителите с думите: От името на академичната общност на Софийския университет и лично от свое име ви поздравявам по повод 70-ата годишнина на ДИУУ. Като приемник на Института за усъвършенстване на учителите, Департаментът доказва със своята работа, че образованието, усъвършенстването и квалификацията не спират със завършването на университета, а продължават през целия ни професионален път. Мисията Ви да помагате на българските учители да повишават квалификацията си е висиоко благородна и важна за нашето общество. Заедно с учителите ние сме естествени съюзници в работата с младите хора, в съхранението и предаването на ценностите и човешкото послание на идните поколения. Въпреки конкуренцията в последните години ДИУУ запази водещата си позиция и винаги е бил най-привлекателното място за повишаване на квалификацията на хиляди български учители. Пожелавам ви с рофесионализъм и отдаденост и през идните десетилетия да отстоявате авторитета на Департамента. Благодаря на целия академичен състав на ДИУУ за положените усилия Департаментът да просперира и желая на всички вас здраве и удовлетворение от постигнатите успехи. Честит празник, колеги и на добър час!”

Тържественото честване се превърна в незабравим момент за д.ик.н. Янка Такева която бе удостоена от ректора на Софийския университет „Св. Климент Охридски“проф. д.ф.н. Анастас Герджиков, с високото академично отличие – почетен знак на СУ „Св. Климент Охридски“ със синя лента. За първи път в академичната си история най-старото и престижно висше училище у нас прави подобен жест – признание към българските учители – в лицето на д.ик.н. Янка Такева.

Председателят на СБУ получи високото отличие за приноса ѝ в утвърждаване на ползотворно градивно сътрудничество между средното и висше образование, подкрепено единодушно с Решение № 10 на Академичния съвет на Университета от 13 юли 2022 г.

„Благодаря Ви за доверието. Почетният знак на СУ „Св. Климент Охридски” със синя лента, който получавам е признание за всички достойни всеотдайни учители на България. Проф. Герджиков, помним отношението Ви към учителите в средното образование, още когато бяхте в ръководния екип на МОН. Благодаря Ви за споразумението, което СБУ има със СУ „Св. Климент Охридски” за сътрудничество по надграждащата квалификация на учителите. Вие бяхте сред първите ректори в страната, които отвориха широко хоризонтите за сътрудничество между средното и висше образование и те вече дават своята синергия и добри резултати“ – сподели развълнувано веднага след получаването на забележителното отличие д.ик.н. Янка Такева.

Зам.-министърът на образованието и науката Мариета Георгиева поздрави проф. Веселинов и му връчи почетния плакет на МОН по случай юбилея на Департамента. Тя посочи, че Департаментът за информация и усъвършенстване на учителите има важен принос за развитието на българското учителство и за стратегическото развитие на училищата и подчерта, че квалификацията на педагогическите специалисти е основен приоритет на МОН и науката е важна част от развитието на образованието.

В своето приветствие по повод юбилея на Департамента за информация и усъвършенстване на учителите председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева благодари на проф. Веселинов, проф. Герджиков и бившия ръководител на ДИУУ проф. д. п.н. Росица Пенкова за отличното 12-годишно сътрудничество между Синдиката и Департамента, в резултат на което хиляди учители са надградили успешно своята квалификация и са преминали през различни форми на квалификация благодарение на активната политика на Синдиката на българските учители и на областните координатори по региони, добрата организация на ДИУУ и подкрепата на регионалните управления на образованието.

„Софийският университет трябва да се гордее с постиженията на ДИУУ и с проф. Веселинов, който успя да създаде екипи за провеждане на квалификационни обучения на учителите в цялата страна. Те посетиха всички региони, проведоха обучения и спестиха значителен ресурс от средствата на българските учители, а това е забележително” - подчерта г-жа Такева.

Председателят на СБУ говори за необходимостта от въвеждането на най-новите политики за развитие на образованието, за предизвикателствата, свързани с ролята на учителя в класната стая и сътрудничеството с изкуствения интелект, за променящите се изисквания към образователния процес, за административната тежест, породена предимно от нормативни актове, създадени извън сферата на образованието и неделимата им взаимовръзка с квалификацията на българските учители.

Г-жа Такева се обърна към зам.-министър Георгиева, очертавайки важността на секторните политики в образованието. Тя посочи искането на СБУ за създаването на дирекция „Квалификация” към МОН, която да работи в синхрон с Националния център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти и Департамента за информация и усъвършенстване на учителите, които провеждат ефективни форми на квалификация. В този контекст подчерта, че е крайно време да бъде променен и преразгледан регистъра на обучителните институции с цел подобряване на квалификацията на учителите и е необходимо да се разработят теми за квалификация на административно-техническия персонал в образователните институции.

Обръщайки се към проф. Веселинов и проф. Герджиков председателят на СБУ припомни, че Асоциацията на департаментите за квалификация на учителите е създадена по предложение на СБУ, отправено преди 3 години на национална конференция на Синдиката. Тя препоръча внедряване на позитивния опит на департаментите за квалификация на учители от европейските държави и формиране на звено за изследователска дейност за развитието на етапите в образователната система. В подкрепа на своето предложение, г-жа Такева подчерта, че реформите и трансформациите в българското образование и тези свързани с промяна на учебните програми, трябва да се случват по научен път и след проведени апробации в практиката, за да може да бъде постигнато качествено и ефективно усъвършенстване на образователната система.

Председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева удостои Департамента за информация и усъвършенстване на учителите по случай 70-годишнината от създаването му с юбилеен златен медал на СБУ. Отличието тя връчи лично на директора на Департамента - проф. д.ф.н. Димитър Веселинов, заедно с почетна грамота, поздравителен адрес и прекрасна кошница цветя.

Своите поздравления към проф. Веселинов за годишнината на Департамента за информация и усъвършенстване на учителите при Софийския университет „Св. Климент Охридски” от официалната трибуна отправиха посланикът на Република Гърция в Р България Н. Пр. Мариос Либеропулос, който изтъкна забележителната годишнина на ДИУУ като изключителен успех за продължаващата квалификация на учителите в България, и посланика на Република Индия в Р България Н. Пр. Санджай Рама, който сподели, че вече 7 десетилетия Департаментът показва завидна експертиза, изгражда международни връзки и има отлично взаимодействие с Университета в Делхи, където преподават и български учители. Доц. д-р Елка Трайкова поздрави проф. Веселинов по повод достолепната годишнина от името на акад. Юлиян Ревалски, председател на БАН и подчерта отличното сътрудничество на българските учители от цялата страна със структурите на Академията. Зам-ректорите на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” Доц. д-р Борян Янев и доц. д-р Надя Чернева посочиха, че ДИУУ заема съществена роля в процеса на активно учене и професионално усъвършенстване на учителите и в цялостния им творчески път. Проф. д-р Красимир Петков, декан на Факултет „Спорт” при НСА „Васил Левски” предаде сърдечните поздрави на ректора на Академията проф. д-р Николай Изов, а директорът на Националната библиотека доц. д-р Красимира Александрова, оцени работата на Департамента за информация и усъвършенстване на учителите като отлична и изтъкна, че читателите в Библиотеката са предимно млади педагози. Поздравления поднесоха и доц. д-р Атанас Георгиев, декан на Стопанския факултет и доц. д-р Илиана Петкова, зам.-декан на Факултета по педагогика към СУ, които подчертаха високото качество на квалификационната дейност, проведена от Департамента, вкл. и в хода на пандемията от ковид-19.

Развълнуван от оказаната чест и внимание от страна на всички гости, дошли да споделят тържествения юбилей и да засвидетелстват уважение към постигнатото от Департамента за информация и усъвършенстване на учителите пред годините проф. Веселинов благодари сърдечно за високата оценка за работата на ДИУУ и за получената подкрепа и закри тържественото честване с присъщата му категоричност с думите: „Обещаваме да продължим да работим със същия устрем, да реализираме прекрасните препоръки и идеи, които ни давате, и да надграждаме постигнатото с всеки изминал ден.”

Десислава ВАСИЛЕВА, Велина АНТОВА____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©