Вторник,
  16 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

УниБИТ отбеляза със забележителен форум 120-годишнината от установяването на дипломатически отношения между САЩ и България
В навечерието на националния празник на Съединените американски щати Университетът по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) организира Кръгла маса по повод 120-ата годишнина от установяването на дипломатически отношения между САЩ и България.

Д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, получи наградата от Вашингтонската библиотека за принос в развитието на демократичните процеси и от години работи по актуални теми, свързани със значението и съвременната роля на библиотеките, бе специален гост на високия форум, проведен на 3 юли 2023 г. в зала „Тържествена“ на УниБИТ. В него взеха участие представители на държавното управление, бизнеса, на науката и духовенството, ректори на висши училища, дипломати, общественици, журналисти. Съорганизатори и партньори на УниБИТ за стойностното събитие бяха Държавният културен институт към Министъра на външните работи на Република България, Държавната агенция „Архиви“ и Българската национална телевизия.

Форумът бе открит от проф. д.ик.н. Стоян Денчев, главен секретар на Ректорския съвет на УниБИТ и председател на Съвета на настоятелите на висшето училище, който каза, че библиотеката е хранилище на паметта на света, а библиотекарът с аура винаги е на почит и уважение в обществото. Това е и, посочи проф. Денчев, лайтмотивът на Химна на библиотеките – песента „Library“, негова авторска творба, посветена на библиотечното дело и хората, които пазят духовността. С българската премиера на великолепния Химн бе тържествено открита Кръглата маса. Песента прозвуча на английски език в чест на Деня на независимостта на САЩ, който се чества на 4 юли, а световната премиера на Химна е била на състоялата се неотдавна Годишна конференция на Американската библиотечна асоциация, в присъствието на Карла Хедън, главен библиотекар на Конгреса на САЩ.

Проф. Стоян Денчев, който бе перфектният водещ на събитието, изтъкна, че честваната годишнина е ключова, защото бележи началото на реалните взаимоотношения на България с най-мощната демократична държава в света – Съединените американски щати. Той накратко припомни, че на 19 септември 1903 г. Джон Б. Джаксън, дипломат от кориерата и пълномощен министър за отношенията на САЩ с Гърция, Румъния и Сърбия, става първият американски посланик в България. Той връчва акредитивните си писма от президента на САЩ на княз Фердинанд. Година по-късно, на 22 декември 1914 година, Стефан Панаретов връчва акредитивните си писма като първия пълномощен министър на България в САЩ, а на този пост е до 1925 г. До днешни дни САЩ са имаи 35 посланици у нас, а България – 28 в Съединените американски щати.

Приветствие към участниците в Кръглата маса поднесе проф. дн Ирена Петева, ректор на УниБИТ. Тя отбеляза, че когато се говори за дипломатически връзки между два народа, отношенията в сферата на религията, училищното образование и културата са положителната предшестваща карта за добрите контакти на международно ниво. Изтъкна, че бългро-американските културни отношения датират далеч преди да се появи съвременната българска държава. „Още докато българската държава е съществувала само в смелите мечти на българските революционери и интелектуалци, граждани на САЩ подпомагат българското Възраждане – каза проф. Петева. – Тук са изключително важни отношенията в образователната и книжовната сфера. Още в началото на XIX век американски мисионери разгръщат дейността си в Османската империя и обръщат внимание на българския етнос, който се бори за народностна еманципация“. Като най-ярка пресечна точка между дипломацията и образованието проф. Петева посочи прочутия Робърт колеж, създаден през 1863 г. от Кристофър Робърт, американски индустриалец, и Сайръс Хамлин, американски професор, богослов и мисионер, в Истанбул - колеж, който дава образование на редица български политици и дипломати, играли впоследствие достойна роля сред основателите на съвременната българска държава. Проф. Ирена Петева представи редица интересни факти за отношенията на българските и американските библиотеки, и посочи, че те са само щрих от българо-американските културни взаимоотношения, но достатъчен да илюстрират факта, че далеч преди се седне на масата на преговорите, САЩ и България са се познавали благодарение на универсалния език на книгите и библиотеките, а изградените връзки са устойчиви във времето и основа на взаимоотношенията между българския и американския народ, които са особено интензивни през последните 30 години.

Доц. Васил Загоров представи изложба от ценни експонати, илюстриращи по какъв начин са взаимодействали американците и българите близо век преди установяването на дипломатическите отношения между двете държави. Той говори за експонатите в сферата на религиозното, като и за няколко училища, в които американски държавници и бизнесмени са финансирали обучението на български ученици и ученички, които след време се включвали активно в политическия живот на България. Изложбата, която съпътстваше Кръглата маса, включваше уникални издания на българската книжнина - двуезична библия на църковнославянски и новобългарски език с църковнославянски и граждански шрифт, издадена в Ню Йорк през 1867 г. от Американското библейско общество; речник на Светото писание с богат илюстративен материал, издание на български език в Американ-хан, Цариград, 1884 г., Евангелие от Йоана, издание с кирилски шрифт между 1920 и 1940 г. в САЩ; документи на Robert College Herald от 1931 г., екземпляри от библиотеките на Американската девическа гимназия в град Самоков и Ловешката американска девическа полукласическа гимназия, и др.

Доц. д-р Михаил Груев, председател на Държавна агенция „Архиви“, подробно презентира дейността на Агенцията, свързана с годишнината, като постави акцент върху откритата от заместник министър-председателя и министър на външните работи Мария Габриел на 28 юни т.г. в Министерство на външните работи изложба „Да откриеш Америка“, която в проследява най-ранните контакти, „трасирали“ пътя на официалната дипломация – превода на новобългарски на Библията, изграждането на модерните за времето си „американски“ училища и тяхното значение за образованието на стотици млади българи, и др.

Снежана Йовева-Димитрова, директор на Държавен културен институт към МВнР говори за действието на дипломатическите мисии за популяризиране на културни проекти, отдели специално внимание на представения в САЩ филм за цивилизационния принос на св. св. Кирил и Методий. Тя в резюме говори за значими и впечатляващи факти от съвременните културни взаимоотношения между САЩ и България, като акцентира на предстоящи значими събития по повод на достолепната годишнина.

От 2000 г. досега, над 120 000 български студенти са били на бригади в Съединените американски щати, съобщи Даниел Парушев, председател на Националното представителство на студентските съвети в България, който също направи резюме по темата на Кръглата маса.

В академичното си слово по темата на Кръглата маса доц. д-р Християн Атанасов от УниБИТ представи интересни факти и обърна внимание на обстоятелството, че взаимоотношенията между българите и гражданите на САЩ датират отпреди 1878 г., което се случва чрез американските протестантски мисионери, които се явяват първите неформални посланици на Америка в България.

В своето изказване Георги Първанов, президент на България (2002 - 2012), пожела и в бъдеще отношенията ни със САЩ да се развиват на високо институционално ниво на базата на взаимното уважение и да се зачитат националните интереси.

Сред гостите на забележителния форум бяха и генерал-лейтенант Атанас Запрянов, заместник-министър на отбраната, главен комисар д-р Антон Златанов, директор на Главна дирекция „Гранична полиция“ – Министерство на вътрешните работи, Таня Михайлова, директор на Дипломатическия институт към Министъра на вътрешните работи, Нина Константинова – представител на посолството на Обединеното кралство в България, Н.Пр. Богдан Константинов Паташев – извънреден и пълномощен посланик на Република България към Светия престол, генерал-майор Тодор Дочев, началник на Военна академия „Георги С. Раковски“, Ваня Аврамова – заместник-директор на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, проф. дфн Димитър Веселинов, директор на Департамента за усъвършенстване на учители – СУ „Св. Климент Охридски“, доц. Анета Дончева – председател на Българска библиотечно-информационна асоциация (ББИА), Спаска Тарандова - изпълнителен директор на Фондация „Глобални библиотеки – България“, Валерия Велева – главен редактор и собственик на информационния сайт „Епицентър“ и на „Институт за аналази и стратегии“, Роман Стоянов, председател на Българо-еврейски културен институт, доц. д-р Аркадий Иванов, дм – изпълнителен директор на IV МБАЛ - София, Илиана Паскалева от администрацията на Столична община, Н. Пр. Ива Михайлова, пълномощен министър на Малтийския орден в България, Полина Карастоянова – изпълнителен директор на Националния борд по туризъм, Зорница Грънчарова, представител на Сметна палата на Република България, представители на висши училища, на Съюза на военноинвалидите и пострадалите от войните, д-р Огнян Стоичков, член на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства, Мариана Печеян – представител на Американската борсова камара и собственик на завод „Кентавър“ в гр. Дряново, Калоян Паргов, председател на Стратегическия институт за национални политики, и др.

Приветствия и поздравителни адреси до Кръглата маса изпратиха Росен Желязков, председател на 49-ото Народно събрание, проф. д-р Галин Цоков, министър на образоването и науката и Тодор Тагарев, министър на отбраната.

В заключителната част на форума, с мъдри и вълнуващи слова към участниците се обърна Негово преосвещенство Тивериополският епископ Тихон. Той пожела отношенията между САЩ и България да бъдат не само дипломатически, но да станат и дипломатични. Пожела и винаги да помним, че свободата никому не се дарува, а трябва сами за себе си да я отвоюваме в сърцата си, припомни и че не съществува демокрация без зачитане на чуждото и на личното достойнство. Демокрацията е, когато признаеш, че всеки, независимо какъв е по образование, пол, красота, богатство, е на теб равен и му дължиш уважение, каза епископ Тихон и призова българите да бъдем уверени в себе си, да имаме самочувствието на стар и мъдър народ. В заключение отправи пожелание българската духовност и българската мъдрост да бъдат в услуга на новото поколение на България и на Америка.

Специалните гости получиха по случай юбилейното честване книгите „Българите и американците“ и „Американски поети“ в дар от УниБИТ и по повод бележитата годишнина на дипломатическите отношения между – по думите на проф. Стоян Денчев – „една велика икономическа сила и демокрация като Съединените американски щати, и една велика в културно отношение държава като България“.

Светла СТРУМИНА____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©