Петък,
  12 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

Осмият редовен конгрес на Синдиката на българските учители единодушно преизбра д.ик.н. Янка Такева за председател на СБУ


Делегатите на Осмия редовен конгрес на Синдиката на българските учители с пълно мнозинство преизбраха д.ик.н. Янка Такева за председател на СБУ. За заместник-председател на Синдиката бе избран Иван Кънчев, дългогодишен главен експерт в направление „Професионално-творческа защита“ в Централата на СБУ.

Осмият конгрес на Синдиката на българските учители се проведе от 6 до 8 юли 2023 г. в София и в него се включиха 370 делегати от цялата страна.

В конгресните дни висшият синдикален форум направи делова равносметка за дейността на СБУ от 2017 г., когато бе Седмият редовен конгрес на Синдиката, до днес, като обсъди инициираните от СБУ и осъществени иновативни политики за защита на интересите и увеличение на трудовите възнаграждения на всички работещи в системата на предучилищното и училищното образование, за ефективно качествено образование, повишаване квалификацията и статуса, за издигането на респекта достойнството и уважението към учителя, и дискутира приоритетите в бъдещата дейност на Синдиката.

Конгресът бе тържествено открит с химна на Република България в изпълнение на хоров състав с диригент Даниел Иванов от уникалната за страната ни Национална гимназия за древни езици и култури (НГДЕК) „Константин-Кирил Философ“ с директор Мариела Папазова, което създаде емоционална атмосфера в празничния ден.

В яркото си встъпително слово д.ик.н. Янка Такева, знакова личност за учителския синдикализъм у нас и емблематичен лидер на СБУ, изтъкна постигнатото от Синдиката, направи равносметка в настоящето и очерта перспективите в предстоящата му работа в контекста на ключови процеси в развитието на образованието в страната ни, в европейски и в световен мащаб. Тя подчерта, че Конгресът ще набележи пътя, по който ще се развива Синдикатът на българските учители – най-голямата синдикална организация в България, член на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ), член на Интернационала на образованието (ИО) и на Европейския синдикален комитет по образование.

Впечатляващо бе представителството на чуждестранни гости на официалното откриване на Осмия редовен конгрес на СБУ, сред които бяха Сюзан Флокен, европейски директор на Европейския синдикален комитет по образование, Славомир Брониарш, президент на полския синдикат ZNP, генерален представител в Изпълнителния съвет на ИО на синдикатите в образованието от Източна Европа, както и четиридесет и двама президенти, вицепрезиденти и главни секретари на учителски синдикати от Полша, Гърция, Италия, Нидерландия, Албания, Кипър, Казахстан, Литва, Косово, Молдова, Португалия, Румъния, Северна Македония, Словакия, Словения, Сърбия, Черна гора, Таджикистан, Турция, Хърватия.

Сред почетните официални гости на най-висшия форум на СБУ бяха д-р инж. Пламен Димитров, президент на КНСБ, вицепрезидентите на Конфедерацията Даниела Алексиева, д-р Тодор Капитанов, Огнян Атанасов, д-р Любослав Костов, директор на Института за социални и синдикални изследвания и обучения (ИССИО) при КНСБ, проф. д-р Галин Цоков, министър на образованието и науката, както и неговите предшественици на този пост Красимир Вълчев, проф. д-р Сашо Пенов, проф. Сергей Игнатов д.н., проф. Тодор Танев, зам.-министърът на образованието и науката Наталия Митева, Наталия Михалевска, началник на кабинета на проф. д-р Галин Цоков, проф. Албена Чавдарова, зам.-министър на образованието по времето на министър проф. Сашо Пенов и Димитър Здравков, началник на кабинета му, Теодора Дачева, заместник-изпълнителен директор на НСОРБ, Дончо Барбалов, зам.-кмет на Столична община, проф. д-р Димитър Димитров, ректор на Университета за национално и световно стопанство, проф. дн Ирена Петева, ректор на Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ), проф. д.ик.н. Стоян Денчев, главен секретар на Съвета на Ректорите на УниБИТ и председател на Съвета на настоятелите на висшето училище, проф. дпн Дора Левтерова, директор на Департамент за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти в Пловдивски университет и преподавател в Постоянната академия за науки, образование и иновации (ПАНИО) на СБУ, проф. д-р Лиляна Стракова, декан на Факултета по педагогика (ФП) на СУ „Св. Климент Охридски“ и проф. дпн Сийка Чавдарова, ръководител на катедра „Теория на възпитанието“ във ФП, проф. Димитър Веселинов, директор на ДИУУ при СУ „Св. Климент Охридски“, проф. дпн Росица Пенкова, доскорошен директор на ДИУУ и лектор в ПАНИО, Димитър Асенов, директор на Националния център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти на Министерството на образованието и науката, представители на Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) и на СУ „Св. Климент Охридски“, д-р Иван Кокалов, председател на Федерацията на синдикатите в здравеопазването, инж. Васил Яначков, председател на синдикална федерация „Металици“ при КНСБ, Цветелина Милчалиева, председател на Федерация на независимите синдикални организации от леката промишленост при КНСБ и зам.-председател на Комисията за равнопоставеността, семейството, жените и децата при КНСБ, чийто председател е д.ик.н. Янка Такева, Рени Джагалова, и.д. председател на Централната контролна комисия на КНСБ и секретар на БФ „Проф. д-р Желязко Христов“, Величка Микова, национален секретар „Правна закрила на труда“ в КНСБ, Виолета Иванова, зам.-председател на ИССИО – КНСБ, Мая Сариева, областен координатор на КНСБ – Бургас, Боянка Димитрова, областен координатор на КНСБ – Русе, Цветана Радева – областен координатор на КНСБ – Пирдоп, председатели на регионалните съвети на КНСБ в страната, д-р Ваня Кастрева, началник на Регионално управление на образованието – София-град, Росица Иванова – началник на РУО – София област, Бойка Харалампиева, председател на Сдружение на учителска взаимопомощ (СУВ) – София, представители на издателство „КЛЕТ – България“, Петко Колев, писател и общественик, бивш съпредседател на Общобългарска фондация „Тангра ТанНакРа“, директори на образователни институции от столицата и от страната, и др.

При откриването на конгреса д-р инж. Пламен Димитров връчи на д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, наградата на КНСБ „За цялостен принос в развитието на синдикалното движение в България“ на името на проф. д-р Кръстьо Петков. „Благодаря за силата на синдиката ви/ни – каза преди това той. – Дълбок поклон с благодарност към Вашия лидер. Знам, че мога да разчитам винаги на нея в грижата за цялото синдикално семейство“.

Специални поздрави към лидера на СБУ д.ик.н. Янка Такева и членовете на Синдиката отправиха в своите изказвания Сюзан Флокен и Славомир Брониарш, проф. д-р Галин Цоков, Красимир Вълчев, проф. д-р Сашо Пенов, проф. Сергей Игнатов д.н., проф. Тодор Танев и проф. д-р Димитър Димитров.

В деня на тържественото откриване на Осмия конгрес се състоя и още едно вълнуващо събитие. Председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева удостои с почетни грамоти „за дългогодишна синдикална дейност и значим принос в развитието на учителското синдикално движение“ и юбилейни златни медали на СБУ близо 50 синдикалисти, посветили десетилетия от живота си и всеотдайно служили на светлата кауза на учителския синдикализъм.

В последвалите конгресни заседания делегатите приеха Устава, Платформата и резолюциите на Синдиката на българските учители. Избрани бяха съставите на Изпълнителния комитет на СБУ и на Централната контролно-ревизионна комисия на СБУ.

До председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева и ИК на СБУ бяха изпратени много букети и кошници с прекрасни цветя и поздравителни адреси от държавни и международни институции. (Поздравителните адреси са публикувани на сайта на СБУ.)

На финала на своето заключително слово д.ик.н. Янка Такева поздрави председателите и членовете на конгресните комисии и новоизбраните състави на ИК и ЦКРК, и пожела на всички делегати здраве, късмет и прекрасно лято за тях и семействата им. „Имайте предвид, че за хубаво и за лошо, ние винаги ще бъдем заедно – каза тя. – Не забравяйте, че СБУ е доброволна организация. Да бъдем солидарни, мили, внимателни, с много голямо чувство на обич и уважение към хората, които доброволно вършат синдикалната дейност. Обичам Ви!“

Символично, с химна на СБУ, в който се казва: „И в добро и в зло, заедно ще бъдем силни и дори – по-добри“, завърши Осмият редовен конгрес на най-големия синдикат в България, проведен в годината на неговото 33-летие и на 128-годишнината на учителското синдикално движение в България.

Най-високият синдикален форум и ръководството на Синдиката за пореден път доказаха, че дългогодишната и целенасочена високопрофесионална дейност на СБУ на всички равнища, неговата проверена в практиката неизменно независима, национално отговорна, последователна, прозрачна и предвидима политика в защита на интересите на работещите в образователната система, в името на качеството на образованието и доброто бъдеще на България, заслужено отреждат на Синдиката на българските учители уникален авторитет и важна роля в развитието на страната ни.

Подробности за хода на Осмия редовен конгрес на Синдиката на българските учители – четете в бр. № 26/ 11.09.2023 г. на вестник „Учителско дело“.УД____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©