Петък,
  12 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

СБУ инициира и проведе международна конференция на тема „Изкуствен интелект и образование“
Синдикатът на българските учители, верен и последователен в умението си да поставя във фокуса на общественото внимание най-актуалните и важни теми за образованието и да консолидира около себе си множество съмишленици за разрешаване на предизвикателствата в тази връзка, предвидимо и изпреварващо във времето напред, в навечерието на 8-ия си редовен конгрес, инициира значим, запомнящ се международен форум на тема „Изкуствен интелект и образование“. Международната конференция, организирана от СБУ, в партньорство с Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) и Фондация „Фридрих Еберет“ - Бюро България се проведе на 6 юли 2023 г. в Централата на КНСБ.

Във форума взеха участие: д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ; Сюзан Флокен, директор на Европейския синдикален комитет по образование; д-р инж. Пламен Димитров, президент на КНСБ; д-р Емилия Лазарова, зам.-министър на образованието и науката; Даниела Алексиева – Стоянова и инж. Огнян Атанасов, вицепрезиденти на КНСБ; Наталия Михалевска, началник на кабинета на министъра на образованието и науката; председатели и генерални секретари на учителски синдикати от Албания, Гърция, Казахстан, Кипър, Косово, Литва, Молдова, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Северна Македония, Словакия, Словения, Сърбия, Черна Гора, Таджикистан, Турция, Италия и Хърватия; Калина Дренска, проектен координатор във Фондация „Фридрих Еберет“- Бюро България; д-р Ваня Кастрева, началник на РУО София-град; Росица Иванова, началник на РУО София-област, представители на научната общност, с които СБУ работи в градивно сътрудничество, сред които: проф. д.ф.н. Димитър Веселинов, директор на Департамента за информация и усъвършенстване на учители към СУ „Св. Климент Охридски“; проф. д.п.н. Дора Левтерова, ПУ „Паисий Хилендарски“; проф. д.п.н. Сийка Чавдарова и проф. д.ф.н. Иванка Мавродиева, СУ „Св. Климент Охридски“ и др.; Асен Александров, директор на столичното 51. СУ „Елисавета Багряна“ и председател на Сдружението на директорите в средното образование в Република България; членовете на ИК на СБУ; председателят на ЦКРК на СБУ; областните координатори на СБУ; експерти от МОН; директори и учители от множество водещи образователни институции в столицата.

Основни докладчици на конференцията бяха д-р Любослав Костов, директор на Института за социални и синдикални изследвания и обучение (ИССИО) към КНСБ, главен икономист на конфедерацията и д-р Ирена Соколова, психолог, психотерапевт, водещ лектор в ПАНИО на СБУ.

Конференцията откри с втъпително слово д.ик.н. Янка Такева. В него тя изтъкна, че целта на инициирания от СБУ форум по тази изключително актуалната тема, е да разгледа ролята на изкуствения интелект в образованието от всички възможни ракурси, да се дискутират предизвикателствата и възможностите, които изкуственият интелект носи за образованието, да се разгледа необходимостта от регулации и запазване на водещата роля на човешкия фактор.

Д.ик.н. Янка Такева беше категорична, че СБУ ще постави в най-скоро време на вниманието на МОН и останалите социални партньори в Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на предучилищното и училищното образование, необходимостта от разписване на ясни правила за използването на изкуствения интелект в образователната ни система, особено в контекста на предвидените по Плана за възстановяване и устойчивост 500 млн. лв. за изграждане на STEM центрове и въвеждане на иновации във всишчкш училища у нас.

„Ще поискаме в рамките на един месец новият екип в МОН да разработи стратегия как изкуственият интелект ще подпомага дейността на българските учители и как ще променим качеството на учебно-възпитателния процес“, подчерта д.ик.н. Янка Такева и допълни още, че СБУ ще настоява да има отделен раздел при предсоящото подписване на нов национален Колективен трудов договор за сферата на предучилищното и училищното образование, касаещ регулирането на изкуствения интелект.

Приветствие към организаторите на форума и въведение в темата направи и

директорът на Европейския синдикален комитет по образование Сюзън Флокън. В изказването си тя поздрави СБУ и лично неговия лидер д.ик.н. Янка Такева за избора на актуална тема, която СБУ поставя във фокуса на обсъжданията и така за пореден път задава добър пример за подражание и обединение в международното синдикално пространсто. Сюзън Флокън специално поздрави д.ик.н. Янка Такева и д-р инж. Пламен Димитров за постигнатия от тях успех и по отношение на осигуряването на средства за ръст на учителските заплати в Републиканския Бюджет 2023 г.

Сюзън Флокън акцентира на това, че изкуственият интелект все повече ще въздейства на образованието, но ролята на учителя ще остане неизменна по отношение на изграждането на критично мислене у учениците. Тя каза, че всички предизвикателства, свързани с използването на изкуствения интелект в образованието са в полезрението на Европейския синдикален комитет, особено що се отнася до изработването на етичните насоки по отношение на изкуствения интелект.

„Убедена съм, че обединени и заедно можем да се справим с всички предизвикателства, като за целта има повече инвестиции в образованието, респект, уважение към учителите, повече осведоменост, запознаване, обучения и непрекъсната квалификация за учителите във връзка с бързо развиващия се инстромунтариум на дигитализацията и изкуствения интелект“ – категорична беше Сюзън Флокън.

От името на министъра на образованието и науката проф. д-р Галин Цоков, организаторите и участниците в конференцията поздрави заместник-министърът на образованието и науката д-р Емилия Лазарова.

Дигитализацията в училище не би могла да се случи без учителите, които могат разумно да използват новите технологии, в това число и изкуствения интелект. Технологиите ще внест големи промени, но нищо не може да замени общуването и възпитанието, които учителят дава, изтъкна заместник-министърът на образованието и науката Емилия Лазарова.

„Изкуственият интелект е част от бъдещето, което идва и от тази неизбежна трансформацията в образованието. Във всеки един етап обаче ще бъде ключова ролята на учителя и преценката му как да се възползва от тези иновации. Дигитализацията е ключова, защото тя ще помогне и за персонализиране на обучението, за намаляване на административните задачи и ще даде повече възможности за общуване с учениците“, каза още Емилия Лазарова.

Президентът на КНСБ д-р инж. Пламен Димитров също приветства СБУ и участниците в конференцията за избора да се дебатира по една изключително актуална и важно тема, свързана с все по-осезаемото навлизане в живота ни на изкуствения интелект. В изказването си на форума той акцентира на това, че трябва да се минимизират рисковете, които произтичат от дигитализацията, като ключовият е експоненциалното развитие на изкуствения интелект и превръщането му в реална заплаха за човечеството, вече осъзната и от технологичните лидери.

Директорът на ИССИО и главен икономист на КНСБ д-р Любослав Костов представи на форума интересен и практически ориентиран доклад на тема „Изкуствен интелект и образование“. Той представи данни от международно изследване, които сочат, че до момента инвестициите в изкуствен интелект са за над 2 трилиона долара, а очакванията са, че той ще повлияе най-силно именно върху сферата на образованието. „Положителено или отрицателено ще бъде това влияние зависи от нас. Как да направим така, че изкуственият интелект да съдейства на учителите и да подобрява качеството на образованието е важният дебат, който очаква правилните решения. “ – подчерта д-р Любослав Костов.

В доклада си той посочи и заплахите, които носи изкуствения интелект, сред които загуба на креативност, етични и морални притеснения, дигитално неравенство. Директорът на ИССИО даде и конкретни примери за приложения, които могат да се интегрират в образователния процес, така че да допълнят учителя, но не и да го заместят, защото емпатията е това, което машините не притежават.

Психологът и психотерапевт д-р Ирена Соколова представи пред аудиторията изключително интересна презантация на тема “Социално – емоционалният компонент за изграждане на добродетели у младите хора и ролята на изкуствения интелект“. Тя говори за специалните моменти, които изкуственият интелект никога няма да може да улови в човешкия мозък, за изключителната роля на формиренето на емоционалната интелигентност у децата и учениците и най-вече за отговорната незаменима роля на учителя в тази връзка. „За да се гарантира, че изкуственият интелект не пречи при формирането на социално-емоционалния компонент у младите хора, е важно да се акцентира върху балансиран подход, който включва реални взаимодействия, учене от емпатични връзки и комуникацинни ситуации.“ – подчерта в заключение д-р Ирена Соколова.

В последвалата дискусия на форума, в коята взеха участие с изказвания представители на учителските синдикати от Румъния, Италия и Казахстан, както и представители на академичната общност, отново прозвуча признанието към СБУ, като задаващ верните политики на деня за бъдещето на образованието и ясната заявка, че заедно и обединени можем да се справим с всички предизвикателства, свързани с навлизането на изкуствения интелект в образованието, в полза и в помощ на учителя, и в името на разгръщането и утвърждаването на модерен, качествен образователно-възпитателен процес в глобален аспект.

Велина АНТОВА____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©