Понеделник,
  15 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

РЕЧ НА СЮЗЪН ФЛОКЕН- ЕВРОПЕЙСКИ ДИРЕКТОР НА ETUCE
ПО ПОВОД 8-МИЯ КОНГРЕС НА СИНДИКАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ


Уважаема г-жо Такева,

Уважаеми г-н министър,

Скъпи колеги,

Щастливa съм, че имам възможността да присъствам и да Ви поздравя за 8-мия Конгрес на Синдиката на българските учители. За мен винаги е удоволствие да бъда тук с вас в България!

Поздравявам Ви от името на ETUCE, Европейския синдикален комитет по образование и повече от 11 милиона учители в цяла Европа.

В ETUCE членовете на българския синдикат са много активни и ангажирани в борбата за правата на учителите и ние ценим Вашата подкрепа за работата в европейското синдикално движение.

Благодаря Ви за това!

Колеги, преминахме през трудни времена с пандемията и последвалите кризи. По време на пандемията издръжливостта на учителите беше доведена до предела си, видяхме нарастване на работното натоварване на учителите, адаптиране през нощта към онлайн обучението; и в резултат на руското нападение над Украйна, цените на енергията скочиха до небесата, а инфлацията е висока и на учителите им е трудно да си изкарват прехраната.

Искам да направя пауза тук, за да Ви благодаря и за Вашата постоянна подкрепа и солидарност с нашите украински приятели и колеги, които вече година и половина живеят при изключителни обстоятелства на война, защото Русия нападна суверенната държава Украйна. Много украинци са избягали от страната, търсейки подслон и закрила другаде, и именно в образователния сектор учителите, училищата и цялата образователна общност оказват подкрепа, за да помогнат на учениците да продължат образованието си и да им осигурят морална и психологическа увереност. Всичко това не е лесно и е изискващо от учителите тук в България. Благодаря Ви и от името на нашите украински колеги за постоянната подкрепа, която Вие и Вашият синдикат оказвате. Ще трябва да продължим усилията си още известно време, тъй като възстановяването на страната ще отнеме много време, ресурси и издръжливост.

Заедно можем да променим нещата като синдикати и нашата взаимна солидарност е това, което ни обединява и ни прави силни.

Колко важни са силните синдикати, можете да изпитате и тук, в България.

Имахте интересни моменти с правителството, което отдели време да се оформи. Вече имате нов министър на образованието и Ви желая успех в социалния диалог и взаимните Ви дискусии по пътя към постоянно подобряване на условията на труд на учителите и другите професионалисти в сферата на образованието.

Министър Цоков, Вие знаете успешната история на социалния диалог в образованието тук в България, където синдикатите и правителството успяха да подпишат добри споразумения. Бяха постигнати значителни увеличения на заплатите на учителите, като се признава стойността на тази основна професия. Убедена съм, че заедно ще продължите по този път, тъй като смисленият социален диалог се основава на взаимно уважение и доверие между социалните партньори.

На европейско ниво в Европейския секторен социален диалог тази година ще обсъдим съвместната работна програма за следващите години и ще приемем съвместен план за действие за привлекателността на учителската професия. Беше предизвикателен и силен дебат, но успяхме да стигнем дотам и можем да се гордеем с това, което постигнахме.

Искам да споделя с Вас последните действия на европейско ниво.

През май тази година стартирахме кампанията на ETUCE „Направете преподаването привлекателно”!

С кампанията искаме да повишим информираността за сериозния недостиг на учители и какво е необходимо, за да направим преподаването по-привлекателно. Ние сме за достойни заплати и условия на труд, намаляване на натоварването на учителите, повече публични инвестиции в образованието, както и за обучение на учителите, за да могат да използват иновативни методи на преподаване в нашия постоянно променящ се свят поради нарастващата цифровизация и необходимостта от адаптиране към екологичните предизвикателства, поради изменението на климата.

Кампанията се основава на 10 ключови точки за действие и всеки месец е посветен на различна тема. През юни темата беше здравето и безопасността на учителите, през септември фокусът ще бъде върху набирането и задържането на персонал.

От 2 – 6 октомври 2023 г. ще проведем за първи път Европейската седмица на учителите и всички членуващи организации са поканени да допринесат активно с действия, конференции, снимки с колегите Ви в училище, може би видео от Вашия синдикат по темата за преподаването като привлекателна професия.

Това ще бъде седмицата, в която да повдигнем гласа на учителите и техните синдикати за повишаване на статуса на учителската професия.

Очаквам Вашите действия за тази важна кампания.

Нека създадем максимална видимост за учителите и за нашите изисквания.

Сега желая на всички Ви ползотворен Конгрес, добри дебати и вдъхновение за Вашата работа!

Със солидарност,

Сюзън Флокен,

Европейски директор,

ETUCE____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©