Понеделник,
  15 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

Десети международен конкурс на СБУ „Извънкласните и извънучилищните дейности (занимания по интереси) –
за устойчиво качествено обучение, възпитание, развитие и социализация на децата и учениците – 2023“


На 23 август 2023 г. д.ик.н Янка Такева – председател на Синдиката на българските учители откри Десетия международен конкурс „Извънкласните и извънучилищните дейности (занимания по интереси) – за устойчиво качествено обучение, възпитание, развитие и социализация на децата и учениците – 2023“. Конкурсът се провежда в периода от 23 – 28 август 2023 г. в Комплекс Лагуни – к.к. Албена.

Официални гости на откриването бяха г-жа Лилия Христова, директор дирекция „Образование и младежки дейности“ – община Варна; д-р Ирена Радева – началник на РУО – Варна, г-жа Светлана Василева – началник на РУО – Добрич, г-н Веселин Рашев – областен координатор на СБУ за област Варна и г-жа Павлина Димова – областен координатор на СБУ за област Добрич.

____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©