Четвъртък,
  20 Юни 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

Приключи десетото юбилейно издание на яркия форум семинар на СБУ, посветен на дейностите по интереси в системата на предучилищното и училищното образование
На 27 август 2023 г. по време на тържествена заключителна церемония д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, Благовеста Борчева, държавен експерт в Дирекция „Приобщаващо образование“, и Ваня Стоянова, началник на отдел в Дирекция „Съдържание на предучилищното образование“ към Министерството на образованието и науката, проф. д-р Димитър Веселинов, директор на Департамента за информация и усъвършенстване на учители (ДИУУ) към СУ „Св. Климент Охридски“, проф. д-р Нели Бояджиева, председател на Секцията по педагогика и психология на учените към Съюза на учените в България (СУБ), проф. д.п.н. Дора Левтерова-Гаджалова, директор на университетския център за кариерно развитие на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, Величка Микова, национален секретар на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) в направление „Правна закрила, КТД и колективни трудови спорове“ и главен юрисконсулт на КНСБ, Бойка Харалампиева, председател на Сдружението за учителска взаимопомощ – гр. София, Величка Николова, зам.-директор на 144. СУ „Народни будители“, гр. София, и председател на Секцията на училищата с профилирано изучаване на музика в България към Асоциацията на европейските музикални училища, и Йордан Красев, главен експерт в Централата на СБУ, връчиха наградите на отличените в юбилейния Десети международен конкурс „Извънкласните и извънучилищните дейности (занимания по интереси) – за устойчиво качествено обучение, възпитание, развитие и социализация на децата и учениците“, организиран от СБУ под патронажа на МОН съвместно с Фондация „Устойчиво развитие за България“.

От 23 до 28 август 2023 г. Синдикатът на българските учители за десета поредна година проведе в к.к. Албена яркия си и вдъхновяващ форум семинар, посветен на дейностите по интереси в системата на предучилищното и училищното образование. Събитието бе заключителна част от ежегодния едноименен международен конкурс за педагогически специалисти, създаден по идея на д.ик.н. Янка Такева през 2013 г., за да популяризира добрия опит и успешни педагогически практики, да насърчава дейностите по интереси и включването на все повече учители в тях. Темата на десетото издание на емблематичната инициатива на СБУ бе „Единство на образователния и възпитателния процес за формиране на хуманна ценностна система и подкрепяща среда“. Номинираните за призовите места представиха публично своите разработки на семинара.

В значимия форум взеха участие рекордният брой от над 350 учители, директори и специалисти, работещи в сферата на извънкласната и извънучилищната дейност от България и чужбина с деца от подготвителните групи в детските градини и в училищата, както и с ученици от 1. до 12. клас. Всички те споделиха своя творчески и професионален опит.

Официални гости на форума бяха: Лили Христова, директор на Дирекция „Образование и младежки дейности“ към Община Варна, д-р Ирена Радева, началник на РУО – Варна, Светлана Василева, началник на РУО – Добрич, Веселин Рашев, член на ИК на СБУ, председател на Общинския координационен съвет на СБУ – Варна, и областен координатор на СБУ за област Варна, Павлина Димова, председател на ОбКС на СБУ – Добрич, областен координатор за област Добрич, д-р Георги Кожухаров, преподавател в ДИУУ, и др.

По време на заключителната церемония бяха връчени: специалните награди на Председателя на Синдиката на българските учители в категориите „Подготвителна група в детска градина/училище“ и „Извънкласни дейности – 1. – 12. клас“, и категорията за научно есе на тема „Майсторството на учителя в приобщаващия процес“; специалните грамоти и награди на МОН; присъдените отличия от авторитетното жури на конкурса в състав: председател – проф. д-р Нели Бояджиева, и членове – проф. д.п.н. Дора Левтерова-Гаджалова и Величка Николова, наградите на публиката, както и призове от името на партньорите на Синдиката – Фондация „Устойчиво развитие за България“, Българския национален комитет към Световната организация за предучилищно образование – ОМЕП, председателя на Секция по педагогика и психология на учените към Съюза на учените в България, Сдружение за учителска взаимопомощ – гр. София, ДИУУ към СУ „Св. Климент Охридски“, Издателство „Клет България“, Издателство РААБЕ България, СУПРИМ към ЕМУ и 144. СУ „Народни будители“ – гр. София.

Забележителното събитие завърши с празнична програма и пожелания за успешна и здрава 2023/2024 учебна година. То ознаменува 10 впечатляващи години, в които изключително ефективният за предучилищното и училищното образование конкурс на СБУ, посветен на извънкласните и извънучилищните дейности, успява да мотивира по впечатляващ и заразителен начин хиляди учители да постигат високи резултати за по-качествено и ефективно образование и възпитание. Тази проява на съвместни усилия на организаторите затвърди по прекрасен и неповторим начин загрижеността и ангажимента на организаторите и участниците към бъдещето на децата и учениците. Тя бележи нови хоризонти за иновации, креативност и мотивация на българските учители и осветлява достойния им път като най-влиятелните личности в трансформацията на обществените нагласи за постигане на хуманизиране на обществената среда, духовния климат и култура и активно гражданство в България.

Повече информация за значимия форум очаквайте на страниците на в. „Учителско дело“.

Десислава ВАСИЛЕВА____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©