Понеделник,
  15 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

ПРАЗНИЧНО ПРИВЕТСТВИЕ
Честит 5 октомври – Световен ден на учителя!
Скъпи колеги, скъпи приятели и партньори,

Удоволствие и чест е от името на Изпълнителния комитет на Синдиката на българските учители и лично от мое име искрено и най-сърдечно да Ви поздравя по случай Световния ден на учителя, да изразя голямото ни уважение и благодарност към Вас!

Световният ден на учителя, за чието официално постановяване и честване СБУ има исторически заслуги, въплъщава професионалния ни и човешки дълг да отбележим решаващата роля и огромния принос на учителите за образованието, културата и развитието на всеки човек, народ, общество и държава, на цивилизацията и света.

Това е благодатният ден, в който благодарим и отдаваме почит и признателност към всички, посветили се на апостолската, благородна, изначална за просперитета на човечеството, но вечно развиваща се, креативна и иновативна учителска професия.

Празникът на 5 октомври е и прекрасният повод да си припомним, че ние, учителите, сме отговорните и отлично подготвени професионалисти, които подкрепяме личността и развиваме потенциала на всяко дете, вдъхновяваме учениците си и мотивираме към непрестанно усъвършенстване колегите си, съхраняваме и предаваме от поколение на поколение знания, ценности и традиции, допринасяме за прогреса и благоденствието на страна ни.

Уверявам Ви, че следвайки своята мисия и отговорност Синдикатът на българските учители всеки ден защитава правата, достойнството и авторитета на учителската професия, подпомага в професионален, социален и публичен аспект десетките хиляди учители, от които зависят не само качеството и възходът на българското образование, но и бъдещето на България.

В празничния за всички ни Световен ден на учителя нека си пожелаем винаги да имаме мъдростта, вдъхновението и силите, смелостта и решителността да направим учителската професия още по-атрактивна и привлекателна!

Бъдете здрави, щастливи и успешни, скъпи колеги, приятели и партньори! Бъдете горди, че имате най-великата професия! Бъдете горди от своята работа и от своите постижения! Бъдете смели и креативни, единни и солидарни във великото ни и достойно дело – да работим за добро образование и висока духовност, за светли и благословени бъднини, за добро бъдеще и за преуспяването на страната и народа ни!

Честит празник!

Д.ИК.Н. ЯНКА ТАКЕВА,

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СБУ____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©