Петък,
  12 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

ЧЕСТВАМЕ 1 НОЕМВРИ

Да бъдем достойни приемници на исполините на българския дух – народните будители
На 1 ноември България чества Деня на народните будители – велик и съкровен празник, без аналог в света.

Първи ноември е величаво тържество на непобедимия български дух и на изконната ни народностна идентичност, на националното ни самочувствие и съзидателното ни родолюбие.

Празникът на народните будители ни препраща към изначалните нравствени ценности и морал, към народната памет и най-здравите и най-дълбоките корени на българската духовност.

В този ден отдаваме почит към всички достойни личности от всички времена – знайните и незнайни духовници, учители, възрожденци и борци за свобода, запалили светлината на просвещението и образованието в тежки и мрачни векове, отдали ум и сърце, живот и дело за развитието на знанието, науката, културата и духовния живот на нацията ни. Благодарение на тяхното велико дело българският народ е запазил вярата си в духовните ценности, в морала и доброто, както и упованието, че те винаги ще го изведат на светлия път.

Денят на народните будители е значим и уникален празник, който като факел осветява вярната посока, в която да вървим, а неговата история и посланията му оставят дълбоки и непреходни следи във времето и със сигурност бележат просперитета на държавата ни за десетилетия напред.

Днес, в годините на шеметна динамика, дигитализация и високи технологии, повече от всякога е важно да откриваме и помним истинското съдържание и смисъла на будителството, напредъка и човечността, идентичността и иновативността.

Какво е будителството днес? Духовността, съвестта, моралът на един народ, неговото просвещение и просперитет.

Денят на народните будителите е и повод да си спомним пророческите слова на големия български възрожденец Васил Друмев: „Един народ, който има съзнание, култура, писменост и наука, непременно ще има светла и трайна бъднина“. Особено силни и верни за днешните ни дни, те безапелационно потвърждават водещата роля и значимостта на делото на учителя, по презумпция – винаги народен будител, за развитието на обществото и на човека в XXI век.

Сега пред всички нас стои великата отговорност да продължаваме делото на народните будители, да бъдем съвременни пазители на духовното ни наследство, да разпространяваме знание, традиции и нравствени ценности, да отстояваме качественото образование за всяко дете, висок авторитет и обществено признание за учителите и за всички заети в образователната система. Това е и най-важната предпоставка за успеха на нашата държава, когато чрез образование и наука, духовност, съвест и морал, можем да градим добро бъдеще за всеки българин.

На 1 ноември дълбоко се прекланяме пред подвига и примера на народните будители, изразяваме своята благодарност и уважението си към тях.

Нека винаги имаме тяхното дръзновение и вдъхновение, смелия им и непоколебим дух, за да продължаваме великото им спасително дело, за да сме свободни и независими, със собствена идентичност в силно глобализиращия се свят. Да бъдем будни и действени към своята отговорност в професията си, активни участници в развитието на нашето общество и държава. Нека бъдем просветени, културни и духовни във всичко, което правим – с мисли и чувства, с думи и дела.

Единни и вдъхновени от народните будители, да следваме и предаваме на идните поколения свещените традиции на духовното, просветното и културното израстване и пребъдване като достойни българи!

Честит празник, колеги! Честит празник, сънародници!

Д.ик.н. Янка ТАКЕВА

Председател на Синдиката на българските учители____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©