Вторник,
  16 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

СБУ подкрепи шествие срещу насилието над жени, организирано от „Зонта Клуб – София“
На 24 ноември в гр. София „Зонта Клуб – София“, част от международната организация „Зонта Интернешънъл“, посветена на защитата на правата на жените, на постигане на равенство между половете, на борбата с насилието и агресията срещу жени и на разширяване на достъпа до образование, ресурси и властови позиции и разгръщане на потенциала на всички жени, проведе шествие под наслов „Зонта казва НЕ на насилието!“.

Събитието се състоя във връзка с 25 ноември – Международния ден за премахване на насилието срещу жени, провъзгласен през 1999 г. от Общото събрание на Организацията на обединените нации (ООН), и постави начало на 16-дневната кампания на ООН и „Зонта Интернешънъл“, насочена срещу насилието над жени във всичките му форми, която традиционно продължава до 10 декември, когато светът отбелязва Деня на човешките права, и е част от глобалната кампания за активизъм срещу насилието, основано на пола. Инициативата бе подкрепена от Синдиката на българските учители с председател д.ик.н. Янка Такева, който от години работи усилено в посока превенция на насилието над жени и насилието във всичките му форми и отстоява градивни политики за подпомагането на учителите в тяхната мисия за реализиране на принос към превенцията на насилието и на разпада на обществото. В нея, за да насочат общественото внимание към разрастващото се насилие срещу жени в България и по света, заедно с Бистра Илиева, представител на Комитета по застъпничество и ООН на Дистрикт 30 към „Зонта Интернешънъл“, членове на „Зонта Клуб – София“, представители на Darbi College – гр. София, ученици от Първа английска езикова гимназия – гр. София, и Националната професионална гимназия по полиграфия и фотография – гр. София, и граждани, участваха и представители на Централата на Синдиката на българските учители и синдикални членове.

Шествието под наслов „Зонта казва НЕ на насилието!“ започна от кръстовището на ул. „Гурко“ и ул. „Георги С. Раковски“. То продължи до паметника на Незнайния войн, където Бистра Илиева, Виолетка Петкова, гл. експерт в Централата на СБУ, и членове на „Зонта Клуб – София“ поднесоха цветя пред саможертвата на всички достойни българи, които дадоха живота си, за да можем днес да живеем в свободна страна и да отстояваме човешките си права.

Официалният старт на инициативата бе даден с встъпително слово на Бистра Илиева, която пред насъбралите се репортери от национални медии и граждани благодари на СБУ за активната подкрепа и на всички, които са отделили от времето си и са се присъединили, за да заявят категоричната си позиция срещу насилието срещу жени. Разясни, че всички клубове на „Ареа 05“, „Дистрикт 30“ на „Зонта Интернешънъл“ отбелязват старта на кампанията на организацията и ООН и реализират прояви на различни места. Насочи вниманието към целите на мирния протест, организиран от „Зонта Клуб – София“. Изтъкна, че участниците в него, в унисон с глобалните послания на „Зонта Интернешънъл“, категорично заявяват своята позиция срещу домашното насилие, кибернасилието и унищожаването на природата и в подкрепа на образованието, на защитата на природата и на застъпничеството, справедливостта и солидарността.

Г-жа Илиева подчерта належащата необходимост от повече кризисни центрове за защита на жени и деца от насилие или трафик в България, в които жертвите на насилие, включително домашно, да получават адвокатска помощ, психологическа помощ и закрила. Поясни, че събитието е част от кампанията на „Зонта Интернешънъл“: „И аз искам да посрещна слънцето“, която има за цел да подпомогне работата на съществуващите едва 13 кризисни центрове и отправя апел към държавните институции за разкриване на такива звена във всички области на страната.

„Зонта“ каза не на насилието над жени и деца. От 25 ноември светът ще бъде оцветен в оранжево. Затова направихме специална оранжева алея от ул. „Гурко“ до ул. „Оборище“ тук, в столицата, и сме украсили всички дървета в оранжево, като на тях сме посочили възможност за контакт с нас за всички онези дами и момичета, които имат нужда от подкрепа и са или са били жертва на насилие. Предприемаме тези действия с насока към общественото внимание, за да можем да живеем в по-добър свят, без насилие във всичките му форми. Насилието е толкова разнородно – то е домашно, сексуално или икономическо… такова, което кара малките деца да се женят рано... Необходимо е обединени да се борим срещу всичките му форми. Работим активно да се подобри статута на жената и заставаме зад правото на всяка жена заедно с нашите партньори, на които благодарим! Нека всяка жена, която има нужда от подкрепа да ни потърси на www.zontabulgaria.com“ – каза още Бистра Илиева и поведе шествената колона заедно с мажоретния състав на 1. АЕГ – гр. София, който съпътства проявата със свои изпълнения.

Шествието привлече вниманието на много граждани, които спираха участниците, за да разберат какви са целите му или спонтанно се включваха в своеобразния марш, получавайки информационни листовки и оранжеви знаменца с логото на „Зонта Интернешълнъл“ и надпис „Не на насилието!“.

Десислава ВАСИЛЕВА____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©