Вторник,
  16 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

42. Синдикален съвет на СБУ постави във фокуса на вниманието етиката на взаимоотношенията между субектите и обектите в системата на предучилищното и училищното образование
На 15 декември 2023 г. в гр. София се проведе 42. Синдикален съвет на Синдиката на българските учители. Във висшия форум на СБУ, който тази година беше посветен на етиката на взаимоотношенията между субектите и обектите в системата на предучилищното и училищното образование участваха над 350 представители на Синдиката от цялата страна.

Синдикалният съвет бе открит с встъпително слово на д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ. Тя представи и основен интересен доклад на тема „Етика на взаимоотношенията между субектите и обектите в системата на предучилищното и училищното образование”.

В Синдикалния съвет на СБУ се включиха: д-р Емилия Лазарова, заместник-министър на образованието и науката; Мариета Георгиева, заместник-министър на образованието и науката; проф. Генка Петрова, заместник-министър на образованието и науката; Пенка Иванова, директор на Дирекция "Учебници и училищна документация"към МОН; Даниела Алексиева-Стоянова и д-р Тодор Капитанов, вицепрезиденти на КНСБ; д-р Любослав Костов, главен икономист на КНСБ и директор на Института за социални и синдикални изследвания и обучение (ИССИО) към КНСБ; проф. д.ф.н. Димитър Веселинов, директор на Департамента за информация и усъвършенстване на учители към СУ „Св. Климент Охридски“. Специални гости на 42. Синдикален съвет на СБУ бяха Хешам Радуан, президент на GTUESR - Общ синдикат на образованието и науката на Египет; Еид Мерсал, генерален секретар на ETUF (Egyptian Trade Union Federation) – Египетската профсъюзна федерация и Ахмед Шауки, координатор международни отношения – GTUESR – Общ синдикат на образованието и науката на Египет.

В рамките на форума д.ик.н Янка Такева, председател на СБУ и Хешам Радуан, президент на GTUESR поставиха подписите си под Меморандум за двустранно сътрудничество между двата учителски синдиката.

Синдикални лидери на СБУ от цялата страна взеха активно участие в дискусията, посветена на етиката на взаимоотношенията между субектите и обектите в системата на предучилищното и училищното образование. Гласувани бяха важни решения, поставящи във фокуса на вниманието бъдещите приоритетни политики на СБУ в тази връзка.

По време на 42. Синдикален съвет бе избран и състава на Националния стачен комитет (НСК) на СБУ. За председател на НСК бе избрант Иван Кънчев, зам.-председател на СБУ. За заместник-председатели на НСК – Кирил Кирилов, председател на ОбщКС на СБУ, столичен район „Красна поляна“ и Иван Господинов, областен координатор на СБУ за обл. Сливен и председател на ОбщКС на СБУ – Сливен. За членове на НСК бяха избрани: Живко Николов, председател на ОбщКС на СБУ - Пещера, обл. Пазарджик; Димитър Аличков, секретар на СО на СБУ в ОУ „Васил Левски“, с. Ярджилово, член на СК в ОбщКС на СБУ – Самоков, Софийска област; Иван Поров, областен координатор на СБУ за област Стара Загора и председател на ОбщКС на СБУ – Стара Загора; Енеза Ангелова, областен координатор на СБУ за област Монтана и председател на ОбщКС на СБУ – Монтана; Красимир Кръстев, областен координатор на СБУ за област Плевен и председател на ОбщКС на СБУ – Плевен; Павлина Павлова, областен координатор на СБУ за област Добрич и председател на ОбщКС на СБУ – Добрич и Диан Христов, председател на ОбщКС на СБУ – Попово, област Търговище.

Повече информация за 42. Синдикален съвет на СБУ очаквайте в бр. 1/09.01.2024г. на в. „Учителско дело“.

Велина АНТОВА____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©