Понеделник,
  15 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

До какво води екранната зависимост


-Мозъкът на дете с екранна зависимост изостава в развитието си с няколко години.

-Мозъкът на дете с екранна зависимост е „спящ“ или „полуспящ“ в будно състояние, съответно затруднени са будните процеси.

-Автономната нервна система е ригидна и неадаптивна.

-Депресивност и скрита депресия.

-Епилепсия и скрита епилепсия.

-Псевдоаутизъм, хиперактивност, дефицит на вниманието.

-Трета степен на нервно-психично напрежение (състояние, подобно на бърн­аут).

-Децата с екранна зависимост не са способни да разтоварват напрежението бързо и ефективно.

-Наблюдава се поведение на зависимост – при спиране (отнемане) на екрана детето проявява неадекватна реакция: емоционално, вербално или физичес­ки агресира или се самоизолира (вкл. самонаранява).

-Наблюдава се комплекс от съпътстващи психофизиологични симптоми, симптоматика от психотичния спектър и неврологични нарушения.

ИЗТОЧНИК: в. „Аз-буки“, бр.3; 18-24 януари 2024 г.____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©