Вторник,
  16 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

Връчени бяха първите годишни награди от националния конкурс на ВУЗФ, СБУ и НАПИ за образование по икономика в средните училища за 2023 г.


На 15 февруари в Аулата на Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) в гр. София се състоя първата церемония по връчване на годишните награди от националния конкурс за образование по икономика в средните училища за 2023 г., организиран от ВУЗФ, Синдикатът на българските учители (СБУ) и Националната асоциация на преподавателите по икономика (НАПИ). На нея бяха отличени най-добрите учители, директори и ученици от професионални гимназии с икономически профил и специалности, профилирани гимназии и средни училища с паралелки с икономически профил, както и други образователни институции с изучаване на икономически дисциплини. Те получиха публично признание за успехите си и своите умения и познания в икономическите дисциплини, защитени при участие в национални и международни състезания, олимпиади и при разработване на проекти и иновации.

Участие в тържественото събитие взеха организаторите на престижния национален конкурс в лицето на проф. д.ю.н. Борис Велчев, ректор на ВУЗФ, проф. д-р Юлия Добрева, зам.-ректор на ВУЗФ, д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, ( и д-р Илинка Патърова, председател на НАПИ. Специални гости на церемонията бяха: проф. д-р Галин Цоков, министър на образованието и науката, Наталия Михалевска, началник на кабинета на министъра на образованието и науката, д-р Ваня Кастрева, началник на РУО – София-град, д-р Иваничка Буровска, началник на РУО – Ловеч, Ивайло Златанов, началник на РУО – Благоевград, Ирена Радева, началник на РУО – Варна, Никола Запрянов, началник на РУО – Смолян, Милена Йолдова – Стоянова, началник на РУО – Стара Загора, Ангелина Костова, началник на РУО – Кърджали, Трайка Трайкова, началник на РУО – Монтана, Силвия Касабова, началник на РУО – Хасково, представители на МОН, представителите на спонсори на конкурса – Полина Марковска, ст. специалист „Kомуникации“ в „Аурубис България“ АД, Гергана Янакиева, директор „Човешки ресурси и администрация“ в „Дънди Прешъс Металс“, и Теодор Маринов, член на кънтри тийма на КВС Груп за България, член на УС, изпълнителен директор „Финанси“ на „Обединена българска банка“ АД, образователни експерти, ученици и родители.

Приветствия към гостите на церемонията първи отправиха организаторите на конкурса в лицето на проф. д.ю.н. Борис Велчев, ректор на ВУЗФ, председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева и д-р Илинка Патърова, председател на НАПИ, и министър Цоков.

Ректорът на ВУЗФ проф. д.ю.н. Борис Велчев поздрави отличените в националния конкурс и благодари за отличното сътрудничество със СБУ. Сподели общото притеснение на организаторите в лицето на ВУЗФ, СБУ и НАПИ, и на МОН, че в днешното трудно и динамично време поставя под въпрос ценността на средното и висшето образование, а това позволява в ценностната система на младите хора да се внасят други и различни идеали, но подчерта, че именно тези предизвикателства правят успехите на учителите по икономика два пъти по-ценни. Подчерта, че ВУЗФ се старае да надгради постигнатото от учителите и заедно със СБУ и НАПИ гради солиден мост между средното и висшето образование като естествено продължение в името на постигане на високи образователни резултати. Разказа за мотивацията за учредяването на НАПИ и изтъкна, че Националният конкурс за образование по икономика в средните училища за 2023 г. е значима стъпка напред към реализирането на още по-високи резултати.

Председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева изрази своята благодарност към проф. д.ю.н. Борис Велчев за прекрасното партньорство между Синдиката и ВУЗФ, а после го поздрави, че завършилите Висшето училище намират най-добрата реализация по структурите на управлението на страната. Тя подчерта, че инициатор на идеята за Националния конкурс за образование по икономика в средните училища и съвместната му реализация, е именно на ректора на ВУЗФ, а после подчерта значимостта на форума и посочи, че националните награди са важен момент за поощряване на директорите и учителите по икономически дисциплини и за професионално насочване на младите хора към успешна реализация на пазара на труда.

Г-жа Такева изрази задоволство, че форумът събира най-добрите ученици, най-добрите учители по икономика, притежаващи кураж и силна амбиция. Поздрави директорите на училища и им благодари, че са сформирали и защитили пред МОН и РУО паралелки, които да развиват финансовата и икономическата грамотност на учениците. Подчерта, че участниците в конкурса представляват най-добрите икономически училища в България, които дават отлична общообразователна подготовка и икономическа култура и управленчески компетенции. Посочи, че засега тези училища са 13 на брой и постави въпроса за увеличаване на броя им, а после отправи призив към началниците на РУО да поощряват разкриването на профилирани икономически паралелки в средните неспециализирани училища и подчерта, че терминът „неспециализирани“ е безкрайно неудачен и е време да бъде премахнат.

Председателят на СБУ обсъди изключителната важност на отстояването на престижа на учителската професия, повишаването на самочувствието на педагогическите специалисти и повишаването на тяхната квалификацията за повишаване на качеството на образованието и за справянето с тестовете на PISA и посочи, че от години СБУ настоява за ефективни политики за повишаване на резултатите на България на глобалното изследване. В подкрепа на това г-жа Такева сподели, също, че на форума, посветен на предизвикателствата и перспективите за развитие на българското образование на 12 февруари 2024 г., д-р Андреас Шлайхер, директор на Дирекция „Образование и умения“ в ОИСР, ясно е заявил, че, за да има образованието престиж и авторитет в България, учителите и преподавателите трябва да бъдат издигнати на пиедестал в обществото.

В контекста на отстояването на престижа на учителската професия и развитието на педагогическите специалисти г-жа Такева анонсира Четвъртата национална научно-приложна конференция „Повишаване на квалификацията на учителите – проблеми и перспективи“, която се организира от СБУ и ВУЗФ с подкрепата на МОН на 22 март т.г., и подчерта значимостта на превърналата се в традиция инициатива за бъдещето на българското образование и за новите политики за квалификация на учителите и повишаване на качеството на образователно-възпитателния процес.

В края на своето слово г-жа Такева още веднъж поздрави отличените в Националния конкурс, като им пожела здраве, благополучие и още по-големи успехи.

Д-р Илинка Патърова, председател на НАПИ, подчерта, че значимият национален конкурс изгражда механизъм за ползотворно сътрудничество между средното и висшето образование, доказва професионалното развитие на преподавателския състав и дава възможност на педагозите, преподаващи икономически дисциплини, да изявят своя социален и икономически капитал. Подчерта, че членове на НАПИ са образователни лидери, носители на престижното отличие на СБУ „Учител на годината“ и на приза на МОН „Иван Рилски“, успешна симбиоза от учители с дълъг професионален опит и висока квалификация и млади и амбициозни педагогически специалисти, а техните успехи за забележителни.

Своите поздравления към участниците, организаторите и гостите на значимото събитие поднесе проф. д-р Галин Цоков, министър на образованието и науката. Той приветства организаторите на конкурса в лицето на проф. Велчев, д.ик.н. Янка Такева и д-р Патърова. Благодари на ректора на ВУЗФ за това, че университетът формира нови измерения на изградената екосистема на съвременното образование. Поднесе поздрави към ВУЗФ и СБУ за инициирането на създаването на НАПИ, за организирането на Националния конкурс и подчерта, че това е правилният път към издигането на престижа на учителската професия и изграждане на мотивация сред образователните лидери. Подчерта, че е много важно учителите да бъдат подкрепени от такъв тип процесионални общности. Посочи, че МОН ще съдейства и други висши училища да последват прекрасния пример за създаване на национални асоциации на преподаватели по отделни дисциплини или профили на обучение, така че университетите да участват по-активно в рамките на квалификационната дейност и професионалното развитие на учителите, а педагозите да бъдат насърчени за надграждане на професионалната си квалификация във висшите училища.

Министър Цоков сподели, че е изключително щастлив, че може да награди във високите отличия учителите, директори и учениците, които са проявили креативност, устойчивост и иновативност в образованието по икономика.

„Обучението по икономика и професиите, свързани с икономиката, са много важни за нашите ученици. Над 15 900 ученици учат в професионални паралелки, свързани с икономически дисциплини, което е малко повече от 10% от всички ученици, които получават професионално образование. Тези ученици получават много добри професионални компетентности и умения за справяне в живота. Професионалното образование е базирано на компетентностния подход и това е много важно, за да можем да променим модела на нашето образование изобщо, да го направим по-компетентностно ориентирано, а акцентът му да е върху изграждане на умения и тяхното прилагане“, каза проф. Цоков. Той подчерта още, че професионалните училища, особено тези, свързани с икономическите специалности, са много важни по отношение на прокарване на добрия пример и опит за развитие на компетентностния модел в нашата образователна система и изрази надежда, че чрез ВУЗФ, СБУ и НАПИ тези възможности ще се мултиплицират.

В заключение министър Цоков изтъкна, че националните награди, връчвани от ВУЗФ, СБУ и НАПИ, са знак към педагогическата общност и училищните директори и възможност за определено професионално признание, защото то не се измерва само чрез по-високото заплащане, но и чрез признание от професионалистите, общността, учениците, родителите.

В Националния конкурс на ВУЗФ, СБУ и НАПИ взеха участие над 80 учители, ученици от 11. и 12. клас и директори, а авторитетна комисия в състав: доц. д-р Джеймс Йоловски, зам.-ректор на ВУЗФ по научноизследователската дейност, председател на комисията; ас. Юлияна Георгиева, директор маркетинг, комуникация и Център за кариерно развитие, ВУЗФ; Иван Кънчев, зам.-председател на СБУ, д-р Илинка Патърова, председател на НАПИ, Виолетка Петкова и Пламен Иванов, главни експерти в Централата на СБУ, и Мирена Шилева, началник на кабинета на ректора на ВУЗФ, разгледа всички номинации в Националния конкурс и определи победителите в отделните категории.

В категория „Учител на годината“ за 2023 г., в която се представиха над 40 учители по икономика от средни училища в цялата страна, бяха отличени трима учители. Те получиха равностойни награди, парични премии в размер на 1000 лв. и отстъпка от 20% при записване на магистърска или докторска програма във ВУЗФ, плакет и почетна грамота. Високите отличия бяха връчени от министър Цоков на Маргарита Коцева, старши учител в Национална търговско-банкова гимназия, гр. София, Станимира Петрушкова, старши учител в Национална финансово-стопанска гимназия (НФСГ), гр. София, Анелия Попова, старши учител в Професионална гимназия по икономика и туризъм „Проф. д-р А. Златаров“, гр. Петрич. Специални награди в тази категория – отстъпка от 15% при записване на магистърска или докторска програма във ВУЗФ и почетна грамота – получиха: Ирена Петрова, учител в СУ „Христо Ботев“, гр. Ихтиман, Анета Ангелова, главен учител в Професионална гимназия по икономика и управление „Елиас Канети“, гр. Русе, и Василена Кръстанова, учител в Професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Варна.

Проф. д.ю.н. Борис Велчев, ректор на ВУЗФ, и д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, връчиха наградите в категория „Директор на годината“ за 2023 г. Силните кандидатури на директори на средни училища с преподаване на икономически специалности в страната принудиха Комисията за оценка на номинациите и определяне на победителите да излезе с единодушно решение за присъждане на 2 равностойни награди за двама, отличили се с работата си директори, които получиха парични награди в размер на 2000 лв. и отстъпка от 20% при записване в магистърска или докторска програма на ВУЗФ, плакет и почетна грамота. Отличени бяха Мая Гешева, директор на НФСГ, гр. София, и д-р Ваня Минева, директор на 15. СУ „Адам Мицкевич”, гр. София. Специална награда в същата категория получи Мария Георгиева, директор на Неврокопска професионална гимназия „Димитър Талев“, гр. Гоце Делчев.

С вълнение Мая Гешева сподели, че е изключителна чест за нея да бъде удостоена с награда в първото издание на значимия конкурс, свързан с постиженията на обучението по икономика. Подчерта, че лично участва във всички инициативи на ВУЗФ и СБУ и мотивира и колегите си. Изтъкна, че форумът е доказателство за невероятното триединство между СБУ, ВУЗФ и бизнеса, без което икономическото образование не може да бъде толкова успешно, благодари на г-жа Такева, проф. Вълчев и ръководството на РУО – София-град, за подкрепата и анонсира старта на дълго чакани дейности по модернизация на образователната среда в НФСГ, гр. София.

Връчвайки отличието на д-р Минева, председателят на СБУ г-жа Такева подчерта, че столичното 15. СУ е забележителен пример и реализира последователна политика, свързана с икономическата грамотност на учениците, и сътрудничество между средното и висшето образование. Поздрави директора за разкриването на паралелки, свързани с икономически специалности, за ангажирането лично на ректора на ВУЗФ и преподаватели във висшето училище с преподаване на специални предмети в училището и за подготовката на екипа на 15. СУ да бъде специално квалифициран от преподаватели от ВУЗФ.

На свой ред д-р Ваня Минева изрази благодарност към организаторите. Подчерта, че в 15. СУ „Адам Мицкевич“, гр. София, работят млади и амбициозни учители, благодарение на които учениците ще се справят отлично във всяка икономическа дейност. Сподели за успешното представяне на училището на Европейската олимпиада по статистика и благодари на РУО – София-град, за удвояването на професионалните паралелки в училището.

Мария Георгиева подчерта, че приема наградата като отличие за целия екип на Неврокопска професионална гимназия „Димитър Талев“, гр. Гоце Делчев, а после благодари на СБУ, МОН и ВУЗФ за изграждането на спокойствие в образователната система.

В категория „Ученик на годината“ за 2023 г., в която участваха над 30 ученици от 11. и 12. клас от средните училища в страната, бяха връчени три равностойни първи награди, плакет и почетна грамота на Милен Златев, ученик от 12. клас в Професионална гимназия по икономика „Иван Илиев“, гр. Благоевград, Никол Богданова, ученичка от 12. клас в Неврокопска гимназия „Димитър Талев“, гр. Гоце Делчев, и Александра Караиванова, ученичка от 12. Клас в Национална търговска гимназия, гр. Пловдив. Те получиха своите отличия от Полина Марковска, старши специалист „Kомуникации“, „Аурубис България“ АД, Гергана Янакиева, директор „Човешки ресурси и администрация“, „Дънди Прешъс Металс“, и Теодор Маринов, член на кънтри тийма на КВС Груп за България, член на УС, изпълнителен директор „Финанси“ на Обединена българска банка, които подчертаха значимостта на взаимодействието между бизнеса и средното образование и подкрепата си за най-добрите учители по икономически дисциплини, най-добрите директори и ученици.

В същата категория бяха отличени със специални награди и още трима ученици. Носителите на специални награди Боян Янев, ученик от 12. клас в Земеделска професионална гимназия „Климент Тимирязев“, гр. Сандански, Вивиан Петрова, ученичка от 12. Клас в Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Видин, и Мелин Вели, ученичка от 12. клас в СУ „Йордан Йовков“, гр. Кърджали, получиха 30% отстъпка при записване в бакалавърските програми на ВУЗФ и грамоти.

В празничната програма на събитието се включиха музикантите Николета Хайтова, флейта, и Мартин Марков, пиано.

Тържествената церемония завърши с пожелания за още по-високи лични и професионални успехи през 2024 г. на всички учители, директори и ученици.

Годишните награди за образование по икономика в средните училища бяха организирани с подкрепата на А1, „Аурубис България” АД, „Трейс Груп Холд“ АД, „Асарел-Медет“ АД и „Дънди Прешъс Металс“, и „Обединена българска банка“ АД.

Десислава ВАСИЛЕВА____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©