Петък,
  12 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

БЮДЖЕТ 2024

СБУ проведе ежегодното си обучение по съставяне и приемане на бюджета в системата на предучилищното и училищното образование


СБУ проведе ежегодното си обучение по съставяне и приемане на бюджета в системата на предучилищното и училищното образование

На 16 февруари 2024 г. Синдикатът на българските учители организира национално семинарно обучение на тема: „Съставяне и приемане на бюджета за системата за предучилищното и училищното образование за 2024 г.“. Събитието се проведе в Парк хотел „Москва“ в столицата.

В значимия форум, ръководен от председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева, се включиха над 160 участници, зам.-председателят Иван Кънчев, членовете на Изпълнителния комитет на СБУ, областните координатори на СБУ и синдикални лидери по места, кметове и заместник-кметове на общини, началници на регионални управления на образованието, директори на дирекции в МОН, експерти в Министерството на финансите и Министерството на младежта и спорта (ММС), финансови експерти и директори на дирекции „Образование“ от общинските администрации в страната, представители на Националното сдружение на общините в България (НСОРБ), социални партньори, директори на водещи образователни институции и учители. Те имаха възможността да се запознаят с новите моменти във финансирането на образователната система, да участват в дискусии и да поставят въпроси относно утвърдени политики, голяма част от които инициирани от СБУ, и да обсъдят конкретни проблеми, които възникват в тяхната работа.

Лектори на семинарното обучение, което премина с участието на зам.-министъра на образованието и науката д-р Емилия Лазарова, бяха: Соня Кръстанова, директор на Дирекция „Финанси“ на Министерството на образованието и науката (МОН), началниците на отдели в Дирекцията – Мариана Ламбова и Дима Коцева, Теодора Дечева, зам.-изпълнителен директор на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), и Анастасия Маринова, държавен експерт в Дирекция „Държавни разходи“ на Министерството на финансите (МФ), Христо Ечев, държавен експерт в Дирекция „Финанси на общините“ на МФ и Елизабет Младенова, държавен експерт в Дирекция „Спорт за всички и спорт за учащи“ в ММС. Участие във форума взеха Диян Стаматов, председател на Съюза на ръководителите в системата на народната просвета в България, член на Столичния общински съвет и директор на 119. СУ „Акад. Михаил Арнаудов“, гр. София, Асен Александров, председател на Сдружението на директорите в средното образование в Република България и директор на столичното 51. СУ „Елисавета Багряна“.

Превърналото се в традиция с над 30-годишна история семинарно обучение започна с тържествена церемония, на която бяха отличени за активно сътрудничество и личен принос в развитието и усъвършенстването на социалното партниране със Синдиката на българските учители всички началници на регионалните управления на образованието в страната, Михаил Ненов, зам-кмет на Община Бургас, Павел Попов, зам.-кмет на Община Варна, зам.-кметовете на общини: Петя Долапчиева, зам.-кмет на Община Враца, Стефан Кръстев, зам.-кмет на Община Перник; Иванка Сярова, зам.-кмет на Община Главиница; и директорите на дирекции в общинските администрации: Вергиния Йорданова, директор „Финанси“ в Oбщина Сандански; Лилия Христова, директор на Дирекция „Образование“ в Община Варна, Пенка Игнатова, директор на Дирекция „Образование“ в Община Велико Търново; Маринела Петрова, директор на Дирекция „Образование“ в Община Враца; Весела Тодорова, директор на Дирекция „Образование“ в Община Пазарджик; Сашка Атанасова, директор на Дирекция „Образование“ в Община Тутракан; Нели Манчева, директор на Дирекция „Образование“ в Столична община; Василка Керпийска, директор на Дирекция „Образование“ в Община Самоков, Станимира Димитрова, началник на отдел „Образование“ в Община Стара Загора и Таня Тодорова, началник на отдел към Дирекция „Образование“ в Община Русе.

Приветствени слова към участниците във форума, който ежегодно утвърждава подкрепа на СБУ към работещите в образователните институции и социалното партниране на национално ниво, отправиха председателят на СБУ г-жа Такева и зам.-министър Лазарова. Те подчертаха значимостта на семинарното обучение за правилното функциониране на системата на предучилищното и училищното образование страната.

Във фокуса на обучението бяха поставени: отчета и анализа на изпълнението на Бюджет 2023 за държавните и общинските училища, детски градини и центрове за подкрепа на личностното развитие; анализ на механизмите за формиране на работните заплати за 2024 г. в сферата на образованието; акценти при изпълнението на Анекс № ДО 1-192 от 10.08.2023 г. към КТД за системата на предучилищното и училишното образование от 06.12.2022 г.; устойчивостта на делегираните бюджети в кризисните ситуации – пандемията и политическата нестабилност; особеностите на бюджетните процедури през 2023 и 2024 г. и гарантирането на финансирането на средното образование, разходването на делегираните дейности и планираните средства за 2024 г. в системата на предучилищното и училищното образование в България.

Обсъдени бяха акценти и предизвикателства при подготовката на общинските бюджети за 2024 г., ролята на социалните партньори при приемане на формулите за разпределение на средствата по единните разходни стандарти, формирането на бюджета и работните заплати за 2022 г., планирането, разпределението и отчитането на средствата във функция „Образование“ от разпоредителите с бюджет в системата на предучилищното и училищното образование, както и начините за преодоляване на затруднения във връзка с изпълнението на всички надлежни дейности.

Форумът бе официално закрит от г-жа Такева. СБУ получи високо признание от всички социални партньори за отличната организация и реализацията на напредничавите и градивни политики за финансиране на образователната система и за развитие на българското образование.Подробности за националното семинарно обучение на СБУ на тема: „Съставяне и приемане на бюджета за системата за предучилищното и училищното образование за 2024 г.“ четете в бр. 8/26.2.2024 г. на в. „Учителско дело“.

Десислава ВАСИЛЕВА____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©