Вторник,
  16 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

ВУЗФ организира Четвърта национална студентска и докторантска конференция на тема: „Изкуственият интелект и трансформацията на икономиката“


Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) организира Четвърта национална студентска и докторантска конференция на тема: "Изкуственият интелект и трансформацията на икономиката", която ще се проведе на 19 април 2024 г. в хибриден формат, във ВУЗФ, зала 501 и в платформата Google Meet.

Основна цел на конференцията е да предостави трибуна на студенти и докторанти от всички висши училища в България, където да изложат своята позиция и виждания за предизвикателствата, проблемите и възможностите, които произтичат от навлизането на изкуствения интелект в бизнес процесите и икономиката. Под формата на дискусия те ще могат да предложат своите идеи и решения за минимизиране на възможните рискове.

В конференцията могат да участват студенти и докторанти от всички висши училища в България, независимо от степента и формата им на обучение. Те ще трябва да разработят доклад в обем 8-10 страници и да подготвят презентация на доклада си, която ще изнесат по време на конференцията.

ВУЗФ ще предостави три стипендии за обучение в магистърска степен във висшето училище на най-добре представилите се студенти в размер на 10%, 15% и 20% от таксата за обучение. Победителите ще бъдат определени от жури, съставено от преподаватели във висшето училище.

Важни срокове:

• Краен срок за подаване на заявки за участие с доклади: 1 април 2024 г. на следния линк https://vuzf.bg/zayavka-za-uchastie-studentska-i-doktorantska-konferentsiya

• Краен срок за изпращане на пълните доклади: 10 април 2024 г. на е-mail: marketing@vuzf.bg

• Допуснатите доклади ще бъдат представени по време на конференцията на 19 април 2024 г.

• Краен срок за регистрация за участие в конференцията без представяне на доклад: 15 април 2024 г. на е-mail: marketing@vuzf.bg

Изискванията за оформление на докладите можете да видите на сайта на ВУЗФ, като докладите от конференцията ще бъдат рецензирани и издадени в електронен сборник от издателството на ВУЗФ "Св. Григорий Богослов".

Участниците в конференцията ще получат сертификати за участие, подписани от ректора на ВУЗФ проф. д.ю.н. Борис Велчев.

На база подадените заявки за участие с доклади и пълните доклади ще бъде изготвена програмата на конференцията. За контакти и допълнителна информация може да се обадите на тел. 02/40 15 802; 0882 513 714 или да пишете на посочената по-горе електронна поща.

Участието в националната конференция „Изкуственият интелект и трансформацията на икономиката“ е без такса за студенти и докторанти от всички университети в страната.



____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©