Петък,
  12 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

XXVII НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС НА СБУ „УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА“ – 2024 Г.

С обич, почит и признателност към българския учител
В навечерието на 11 май – денят, в който православната църква почита Светите равноапостолни и славянобългарски просветители Кирил и Методий и тяхното величаво дело, а според църковната традиция, ние се обръщаме към духовните първоизвори на българската култура и просвета, дълбоко свързани с подвига на славянските първоучители, Синдикатът на българските учители, верен на традициите си, за 27-ма поредна година отличи най-достойните и заслужили училители в престижния си Национален конкурс „Учител на годината“.

В този паметен ден с едно от най-престижните си и вълнуващи събития за българското учителство и обществото ни като цяло – заключителния етап на емблематичния конкурс, СБУ чества с признателност и обич значимия и благороден труд на българския учител, неговия цялостен принос към развитието на обществото и святата му мисия на съзидател и съвременен будител, на стожер на духовността и просветата, на пазител на изконните ни ценности и традиции и креативен новатор, на носител на мъдростта и вярата в доброто, в идните поколения и в светлите бъднини.Тържествената церемония на тазгодишното издание на значимия конкурс, на която бяха обявени носителите на високия приз „Учител на годината“ – 2024 г., се състоя на 10 май 2024 г. в „София Хотел Балкан“. До заключителния етап бяха допуснати 70 учители в десетте направления: Предучилищно възпитание и подготовка; Начално образование; Хуманитарно; Природо-математическо; Изкуства и спорт; Професионално образование; Директори и помощник-директори; Възпитателна работа, извънкласни и извънучилищни дейности, училищни психолози и педагогически съветници; Млади учители; Учители наставници.

Двадесет и двама от номинираните съвременни будители бяха удостоени със званието „Учител на годината“, а четиридесет и осем получиха Специалната награда на Председателя на СБУ (Пълният списък на всички наградени в заключителния етап на XXVII национален конкурс публикуваме отделно в броя на стр. 3)В тържествената церемония по награждаването на най-достойните учители на България взеха участие: д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, Румен Радев, президент на Република България, Димитър Здравков, съветник на Президента на Република България по образование, д-р Емилия Лазарова, зам.-министър на образованието и науката, Наталия Михалевска, началник на кабинета на министъра на образованието и науката, Живка Първанова, зам.-областен управител на София-град, министрите на образованието и науката проф. д-р Тодор Танев (2014 – 2016), проф. д-р Сергей Игнатов (2009 – 2013), проф. д-р Сашо Пенов (2022 – 2023), Йорданка Фандъкова, кмет на Столична община (2009 – 2023), проф. д-р Стоян Денчев, главен секретар на Ректорския съвет на Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) и председател на Съвета на настоятелите на висшето учебно заведение, Росица Иванова, началник на РУО – София-област, Даниела Алексиева-Стоянова, вицепрезидент на КНСБ и д-р Любослав Костов, главен икономист на КНСБ и директор на Института за социални и синдикални изследвания и обучение на Конфедерацията (ИССИО), Бойка Харалампиева, председател на Сдружение за учителска взаимопомощ (СУВ) – София, Красимир Вълчев, председател на Парламентарната комисия по образованието и науката на 49. Народно събрание, Пенка Иванова, Грета Ганчева и Соня Кръстанова – директори на дирекции в МОН, доц. д-р Ваня Божилова, декан на Факултета по педагогика на Софийския унивеститет „Св. Климент Охридски“, проф. д.п.н. Дора Лефтерова, директор на Департамента за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти (ДКПРПС) към Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, уважаемото жури в лицето на проф. д.ф.н. Димитър Веселинов, директор на Департамента за информация и усъвършенстване на учителите (ДИУУ) към СУ – председател, и членове – проф. Магдалена Костова-Панайотова, доц. д-р Катя Гетова и гл. ас. д-р Георги Кожухаров, Димитър Асенов, директор на Националния център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (НЦПКПС) към МОН, Асен Александров, председател на Сдружението на директорите в средното образование в Република България, Владимир Колев, управител на Издателство „Клет“ – България и др.Поздравителни адреси до СБУ по повод 27-мото издание на националния конкурс изпратиха Димитър Главчев, министър-председател на Република България, проф. д-р Галин Цоков, министър на образованието и науката, д-р инж. Пламен Димитров, президент на КНСБ и много други.

Повече за значимото и емблематично национално събитие на СБУ, четете в бр. 20 на в. „Учителско дело“.в. "Учителско дело"____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©