Петък,
  12 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

ВУЗФ и МУ – Плевен стартират приема в уникалната магистърска програма за финансово управление на лечебни заведения


Завършилите специалисти ще придобият съвместна диплома, издадена от ВУЗФ и Медицински университет – Плевен

Стартира приемът за новата магистърска програма „Икономика и организация на лечебните заведения“, създадена в сътрудничество между Висшето училище по застраховане и финанси /ВУЗФ/ и Медицинския университет – Плевен. Това е единствената по рода си програма, която поставя основен акцент върху финансовото управление на лечебните заведения.

Програмата е разработена с цел да отговори на нарастващите нужди от висококвалифицирани специалисти, способни да управляват финансовите аспекти на здравните институции в един динамичен и комплексен сектор. Тя надгражда основите на придобитите познания в програмите по „Здравен мениджмънт“, като акцентира върху финансовото управление, осигурителните системи в здравеопазването, застраховането на медицинския риск и юридическата отговорност на лечебните заведения. Участниците в нея ще придобият задълбочени знания и практически умения за ефективно планиране, контрол и анализ на финансовите потоци в здравните институции.

Магистърската програма ще разглежда различните модели на здравно осигуряване и тяхното въздействие върху финансовата стабилност на лечебните заведения, съвременните тенденции в осигурителните системи и застрахователните продукти, които защитават както пациентите, така и здравните институции. Юридическата отговорност на лечебните заведения също е ключов елемент, фокусиращ се върху правната рамка, регулираща дейността на здравните институции и управлението на правни рискове.

Курсовете са специално проектирани да се интегрират безпроблемно в натоварените графици на работещите професионалисти, като всички лекции ще се провеждат през уикендите в онлайн среда. Това позволява на участниците да балансират между работата и образованието си, като същевременно продължават да напредват в кариерата си.

Дипломиралите се специалисти ще придобият магистърска степен с професионална квалификация „Икономист”, което ще им даде допълнително конкурентно предимство при конкурсите за заемането на ръководна длъжност.

Тези познания са от изключителна важност за лекари, които вече имат квалификация „Здравен мениджмънт“. Днес, финансовото управление и разбирането на сложните осигурителни и правни рамки са критични за успешното функциониране на всяка здравна институция. Придобиването на тези умения ще позволи на медицинските професионалисти не само да осигурят стабилността и устойчивостта на своите институции, но и да гарантират висококачествени здравни услуги за пациентите.

Приемът за програмата „Икономика и организация на лечебните заведени“ е по документи и ще продължи до 10 октомври 2024 г. Може да кандидатствате за магистърската програма на тази връзка: https://vuzf.bg/kandidatstvay-sega.

Всеки, който желае да получи повече информация за съвместната програма на ВУЗФ и МУ – Плевен, може да го направи на сайта на бизнес университета - www.vuzf.bg, както и да се свърже с нас на e-mail: jgeorgieva@vuzf.bg или на тел. 02/ 401 58 07.____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©