Петък,
  12 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

Национална конференция обсъди актуалните предизвикателства и добри практики в приобщаващото образование
На 14 юни 2024 г. в гр. Пловдив се състоя Национална конференция на тема „Актуални предизвикателства и добри практики в приобщаващото образование“. Форумът бе открит от д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ и проф. д-р Галин Цоков, министър на образованието и науката. В него се включиха над 250 преподаватели от висши учебни заведения, директори на РЦПППО от страната, педагогически специалисти в сферата на приобщаващото образование, членове на СБУ и студенти, както присъствено, така и онлайн, бе организиран от Синдиката на българските учители съвместно с Mинистерството на образованието и науката, Педагогическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (РЦПППО) – Пловдив.

Официални гости на значимото събитие бяха още Наталия Михалевска, началник на кабинета на министъра на образованието и науката, проф. д.п.н. Наталия Витанова-Маринова, ректор на Шуменския университет (ШУ) „Епископ Константин Преславски“, проф. д-р Владимира Ангелова, зам.-ректор на ПУ „Паисий Хилендарски“ и декан на Педагогическия факултет на университета, доц. д-р Борян Янев, зам.-ректор на ПУ „Паисий Хилендарски“, д-р Мария Янкова, програмен директор „Образование“ УНИЦЕФ – България, д-р Катя Стоилова, директор РЦПППО – Пловдив, и председател на националната секция на СБУ ЦППО, Иванка Киркова, началник на РУО – Пловдив, д-р Димитър Асенов, директор на Национален център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (НЦПКПС) към МОН, Антоанета Ал-Хусари, зам.-директор на НЦПКПС, д-р Ирена Соколова, преподавател в ПАНИО на СБУ, Микеле Санторелли, председател на Фондация за социално включване „Творци на надежда“, Андреан Лазаров, изпълнителен директор на Български екип за приобщаваща подкрепа, Петранка Калоферова, областен координатор на СБУ за област Пловдив и председател на ОбщКС – Пловдив, и др.

Презентации по време на форума направиха проф. д.п.н. Дора Левтерова-Гаджалова, ръководител на катедра, директор на Университетския център за кариерно развитие и на Департамента за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти в ПУ „Паисий Хилендарски“, проф. д-р Пламен Милтенов от University of Minnesota и Икономическия университет – Варна, д-р Калоян Дамянов от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Грета Ганчева, директор на Дирекция „Приобщаващо образование“ в МОН, проф. д.п.н. Сийка Чавдарова-Костова от СУ „Климент Охридски“, проф. д-р Снежана Николова от ШУ „Епископ Константин Преславски“.

Значимото събитие премина в три части, в които бяха обсъдени приобщаващото образование в дигиталната ера, в мултикултурна среда и чрез спорт и изкуства.

Повече за Националната конференция четете в бр. 25 на в. „Учителско дело“.

УД____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©