Четвъртък,
  30 Май 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Регионални новини

ВТОРА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ "Иновативни методи и практики в използването на ИКТ за качествен учебен процес"


На 7 и 8 април 2015г. в Общинския дворец на културата, гр. Перник, се проведе Втората национална конференция на тема: „Иновативни методи и практики в използването на ИКТ в учебния процес”, под патронажа на председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева. Форумът бе организиран от ОУ „Св. Иван Рилски“, гр. Перник, и Синдиката на българските учители, в партньорство с Издателска група „Анубис-Булвест“, РААБЕ България и с подкрепата на МОН. ОУ „Св. Иван Рилски“ с директор Бойко Свиленов, по чиято идея ежегодно се провежда конференцията, е сред първите 30 училища в България, които използват модерни софтуерни продукти и утвърждават иновативни практики за качествен образователен процес. Конференцията бе открита от проф. д,п,н, Тодор Танев – министър на образованието и науката, и д.ик.н. Янка Такева. Участие в нея взеха: Ирена Соколова – областен управител на Перник; Румяна Гьорева – зам.-кмет на община Перник с ресор „Образование и култура“; депутатите от 43. Народно събрание д-р Вера Церовска и д-р Валентин Павлов; Ваня Коконова – началник на Регионалния инспекторат по образованието –Перник; Валентина Кайтазова – началник на РИО на МОН – Пазарджик; Венета Миланова – член на ИК на СБУ, областен координатор и председател на ОбКС на СБУ – Перник, представители на местната власт, научните среди, международни партньори и др. Своя опит по темата споделиха водещи учители, синдикални активисти на СБУ от цялата страна, които активно използват иновативните технологии и ресурси в учебния процес за повишаване резултатите и постиженията на своите ученици.

Подробности за събитието - в бр. 14 на в. ”Учителско дело”


____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©