Сряда,
  08 Юли 2020 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Регионални новини

За да си знаещ и можещ, трябва непрекъснато да се усъвършенстваш!
На 25 и 26 април 2015 г. в Екокомплекс „Флора” – с. Паталеница бе открита учебната година за членовете на СБУ от община Стамболийски, които ще участват в специализация на тема:”Интергративни взаимодействия в образователния процес”. Откриването бе под патронажа на Председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева. На откриването присъстваха и г-жа Иванка Киркова – началник РИО на МОН – гр. Пловдив, г-жа Петранка Калоферова – Областен координатор на СБУ, представители на Департамента за информация и усъвършенстване на учители гр. София – проф. Росица Пенкова и г-жа Мирела Легурска. Специализацията на учителите, членове на СБУ, бе организирана от г-н Костадин Бенчев – председател на Общински координационен съвет на СБУ – гр. Стамболийски.

Учебната година бе открита с приветствие от г-жа Янка Такева. Тя изрази радостта си от стремежа на учителите, членове на СБУ от община Стамболийски, към усъвършенстване и изказа подкрепата си в тази насока. Тя откри специализацията на учителите от община Стамболийски, имайки предвид работата на Синдиката на българските учители относно квалификацията на педагогическите кадри, а именно желанието да се запазят 5-те квалификационни степени, българският учител да бъде знаещ и можещ, да успява да се справя с предизвикателствата на динамичното време, в което живее и работи. Всички присъстващи изразиха единомислие с г-жа Такева, която изказа благодарности на г-жа Петранка Калоферова и г-жа Иванка Киркова за съдействието, което оказват на членовете на СБУ – гр. Стамболийски, за отличното партньорство между Синдиката на българските учители и Регионален инспекторат по образованието – гр. Пловдив.

На форума взеха участие и директори от община Стамболийски, носители на нови идеи и добри практики, ръководители на учебни заведения, с които СБУ работи в тясна връзка. В хода на обучението своя опит и мнение изразиха г-жа Иванка Киркова, г-жа Калоферова и проф. Пенкова, синдикални дейци от Община Стамболийски и учители.

Красимира Сотирова, Председател на СО на СБУ, ОУ „Васил Левски”, с. Триводици, общ. Стамболийски____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2020 ©