Четвъртък,
  09 Юли 2020 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Регионални новини

Есенно съвещание със синдикалния актив на СБУ от Разградска област - 2015


На 7 октомври 2015 г. в град Разград се състоя есенното съвещание със синдикалистите от Разградска област с участието на Иван Кънчев, главен експерт в Централата на СБУ. Преди работната среща се проведе разговор с Атанас Дончев, началник на РИО на МОН – Разград, и Бонка Миланова, началник отдел „Образование“ към община Разград.

Г-н Иван Кънчев спря на основните направления в дейността на СБУ през учебната 2015-2016 година: сигурност и устойчивост на работните места, финансирането, квалификацията на работещите в образованието, информационното осигуряване, организационното състояние на структурите. Засегнати бяха и въпросите за пенсионирането при новите условия. Коментирани бяха и някои от несъгласията на СБУ и на присъстващите по отношение на обединените училища, завършването на основно образование след 7. клас, финансирането на частните училища, домашното образование, невключването на искането за задължителна предучилищна подготовка на 4-годишна възраст.

Председателят на ОБКС на СБУ – Исперих, Наталия Каменарова, обърна внимание на проблемите в общинските детски градини, които не са на делегиран бюджет, където не се получават трите плащания, не са осигурени средства за работно облекло. Тя приветства извоюваното по отношение на обезщетението при пенсиониране, при което се дават 8 заплати за синдикалните членове. Тя подчерта, че изплащането им става след намесата на Синдиката в общината. Непознаването на нормативните документи е сериозен проблем. По отношение на организационното състояние бе отбелязано, че през тази година организациите са увеличени с една.

Рада Нейчева, председател на ОбКС на СБУ - Разград и координатор на Синдиката за област Разград, информира присъстващите за срещата с началника на РИО на МОН в Разград, Атанас Дончев. Подчерта готовността му да реагира своевременно при постъпили сигнали за нарушения в училищата и детските заведения на територията на област Разград.

В заключение бе подчертано, че всички синдикалисти трябва непрекъснато да информират работещите в образованието в област Разград за всичко, което е извоювано от СБУ.

Драгомир БОГОМИЛОВ, ОбКС на СБУ - Разград

____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2020 ©