Събота,
  09 Декември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Регионални новини

Есенно съвещание със синдикалния актив на СБУ от област Стара Загора - 2015


На 8 октомври 165 синдикалисти участваха във втората за тази година есенна работна среща на актива на СБУ от област Стара Загора, която бе организирана съвместно с Регионален инспекторат по образование - Стара Загора. Ден по-рано, на 7 октомври, ОбКС на СБУ - Казанлък с председател Мими Ранева, проведе работно есенно съвещание, в което се включиха над 110 активисти на Синдиката от община Казанлък и други общини от област Стара Загора. (Подробности - в бр. 31/19.10.2015 г. на в. „Учителско дело“)

Срещата, която бе организирана в деня на преподобния св. Игнатий Старозагорски, се състоя в Пето основно училище в град Стара Загора, носещо името на Митьо Станев - виден учител и деец на организираното учителско синдикално движение. Тържествената зала на 5. ОУ бе предоставена от неговия директор Цонка Николова, член на организацията на директорите към СБУ в града.

Дневният ред включваше представяне на акценти от работата на Областния съвет и на Общинския комитет на СБУ в Стара Загора, коментар на приетите през изминалото лято промени в редица нормативни документи и на състоянието на системата на средното образование в област Стара Загора, както и дискусия по актуални проблеми. Работното съвещание бе ръководено от Иван Поров - член на Изпълнителния комитет на СБУ и областен координатор на Синдиката за област Стара Загора. В него участваха Роза Костова - експерт-юрист в Централата на СБУ, и Татяна Димитрова - началник на РИО на МОН - Стара Загора.

„Днес тук присъстват много директори на учебни заведения и това е показател за бъдещо добро социално партниране”, каза Иван Поров при тържественото откриване. Той представи дейността на структурите на СБУ в областта през годината, като акцентира върху организирането на кръгли маси по проекта на Закона за предучилищното и училищното образование с участието на представители на парламентарната Комисия по образованието и науката, както и на пресконференции по темата. Коментира проведената анкета сред абитуриенти по проект на СБУ и КНСБ с цел изучаване на готовността на младите хора да работят в родното си място, в страната и в чужбина. Бяха представени и резултати от проучване на работните заплати на заетите в средното образование в областта. Той постави акцент и върху участието на синдикалисти от областта в Учителската спартакиада на СБУ с международно участие, в Международния балкански конкурс „Учител на годината“ на СБУ, в Постоянната академия за науки и иновации в образованието (ПАНИО) на Синдиката, както и в церемонията за връчване на наградите в поетичния конкурс „Белоснежен вишнев цвят“, състояла се в къщата на Чудомир в гр. Казанлък. Разказа за тържественото честване на 25-годишнината на Синдиката, проведено от ОбКС на СБУ - Стара Загора в Регионалната библиотека „Захарий Княжевски“ в града.

Иван Поров подчерта ключовата роля на СБУ за осъществяване на положителни политики за развитието на системата на средното образование и нейната нормативна база, непрестанната му работа за повишаване на статуса на учителя и качеството на учебно-възпитателния процес, за обезпечаване квалификацията на учителите, подобряване условията на работа в учебните заведения и повишаването на работните заплати при непрекъснат стремеж за постигане на достойно заплащане на труда.

Сред основните приоритети в работата на ОбКС на СБУ - Стара Загора той очерта необходимостта от организационно укрепване на структурите, от обучение и подкрепа на новоназначените председатели на синдикални организации, с цел осъществяване на приемственост и ефективност в работата им за защита на професионално-творческите, социално-икономическите и трудовоправните интереси на синдикалните членове. Открои като особено важна подготовката за предстоящото през 2016 г. колективно трудово договаряне. Апелира към синдикалните активисти да напомнят на директорите на учебните заведения да не оставят предходни остатъци, по-големи от 4% от бюджета на учебното заведение. Призова да се включват в конкурсите, организирани от СБУ. Припомни, че с участието си в ПАНИО, учителят придобива V професионално-квалификационна степен.

По случай 25-годишнината от създаването на Синдиката на българските учители, която се чества през 2015 г., Иван Поров връчи от името на д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, плакет „25 години СБУ“ и подаръчен комплект книги на: Таньо Кръстев - председател на ОбКС на СБУ - Чирпан, който получи и личен благодарствен плакет за достоен принос в синдикалното движение; Живка Стоева, председател на ОбКС на СБУ - Братя Даскалови, Тотка Петкова - председател на ОбКС на СБУ - Гурково, и Надежда Куманова, новоизбран председател на ОбКС на СБУ - Гълъбово.

Роза Костова, експерт-юрист в Централата на СБУ, в детайли разясни приетите през лятото на тази година изменения в нормативната уредба. Тя коментира конкретни промени в Кодекса на труда, Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социалното осигуряване, Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, Наредбата за работното време, почивките и отпуските и други нормативни документи, засягащи работещите в системата на средното образование. Участниците в съвещанието проявиха повишен интерес към редица въпроси, свързани с възможностите за ранното пенсиониране и пенсионирането по придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, с разрешителния режим и погасителната давност на отпуските, с начините на прекратяване на трудов договор и др. Поставиха и въпроси относно Закона за предучилищното и училищното образование. Потърсиха отговори на конкретни казуси, свързани с проблеми в професионалните училища и в детските градини, с изплащането на средствата за диференцирано заплащане на труда на педагогическите кадри, за представително облекло и за работно облекло, за обучението на деца със СОП, заплащането на втория час на класа, работа с учебната документация, средствата за транспорт на учители и на ученици и др. Роза Костова изчерпателно отговори на десетките отправени въпроси и напомни, че до 15 декември продължава абонаментната кампания за вестник „Учителско дело“ - изданието на СБУ, в което се разясняват новоизлезлите нормативни изменения и се публикуват трудовоправни информации и консултации по конкретни казуси.

Татяна Димитрова, началник на РИО - Стара Загора, благодари за добрата съвместна работа и сътрудничество и изрази убеденост, че и в бъдеще заедно и в разбирателство ще бъдат решавани проблемите в системата на средното образование в областта. Тя увери присъстващите, че РИО и занапред ще работи, съблюдавайки принципите на публичност и прозрачност. Уточни, че акцент в работата на Инспектората през учебната година ще бъдат проверките относно фиктивно записани ученици и посещаемостта на учебните занятия. Каза, че ще бъде направено необходимото за изплащане на средствата за диференцирано заплащане, като директорите ще ги получат, след като бъдат изплатени на учителите. Тя говори и за това, че е необходимо да бъде даден шанс на младите учители да започнат работа, но и трябва да им се оказва подкрепа в нелеката учителска професия от страна на колегите им.

Работната среща продължи няколко часа, изпълнена с положителни емоции, обмен на информация, въпроси и експертни отговори. При закриването й Иван Поров благодари на участниците и изрази надежда, че тя е допринесла да станат по-компетентни, знаещи и можещи синдикалисти.____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©