Неделя,
  12 Юли 2020 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Регионални новини

Подписан е Общински колективен трудов договор за системата на образованието в община Дряново


На 18.03.2016 г. в Дряново беше сключен Общински колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищно образование между кметът на Община Дряново - инж. Мирослав Семов, Росица Марчева - председател на ОбКС на СБУ към КНСБ, Румяна Станчева - председател на Синдикат „Образование" към КТ „Подкрепа” и Пенка Дървеникова – представител на СРСНПРБ.

На подписването присъстваха също Анна Борисова, заместник - кмет на Общината и Татяна Декова – експерт в ресор „Образование и култура".

Социалните партньори се договориха да работят в дух на взаимно уважение за нормалното функциониране на образованието в Дряново. Считано от 01.01.2017 г. Общината се ангажира да награждава учители за принос в развитието на образованието в Дряново с педагогически стаж над 30 г. на територията на общината и използвани права за пенсиониране. Наградата ще бъде връчвана на тържественото заседание на Общинския съвет за празниците на града.

Педагози ще бъдат награждавани и за издигане авторитета на общината и постигнати високи национални и международни награди - лични или на техни ученици, явили се на олимпиади, конкурси и състезания. Наградата ще бъде връчвана по случай 24 май.

Общината се ангажира да информира страните по договора за внесени от нея за обсъждане в Общинския съвет въпроси, касаещи образованието и за взетите по тях решения, както и да дава информация по изпълнението на бюджета за отрасъл „Образование“ и предстоящи промени в училищната мрежа. А при структурни промени заедно с работодателите ще дава на синдикатите разчети за броя на оставащите без работа учители и възможностите за допълнителна квалификация с оглед пренасочването им в системата на народната просвета.

С това споразумение се възобновява традицията на договореностите на общинско ниво, поставена през първия мандат на кмета Семов през 1999 – 2003 г. и прекъсната през последните два кметски мандата, като новият договор е със срок на действие две години.

РОСИЦА МАРЧЕВА

Председател на ОбКС на СБУ - Дряново____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2020 ©