Вторник,
  04 Август 2020 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Регионални новини

Ученици и учители от град Тервел - на първо място в Деветия национален исторически конкурс на Фондация „Ценности“
На 25 юни 2016 г., в централното фоайе на Етнографския музей към Института за етнология и фолклористика на Българската академия на науките в София, се състоя церемонията по награждаването на победителите в Деветия национален исторически конкурс за ученици от 8 до 12 клас, провеждан от Фондация “Ценности”. В тържественото събитие взеха участие Антонина Стоянова - председател на фондация „Ценности“, Петър Стоянов - президент на Република България (1997 - 2002 г.), д.ик.н. Янка Такева - председател на Синдиката на българските учители, Младен Минчев - заместник областен управител на Силистра, Митко Тодоров, изпълнителен директор на Управителния съвет на Националния дарителски фонд „13 века България“, Катя Фусер - представител на EUSTORY, Радостина Николова – експерт по история и цивилизации в МОН, доц. д-р Петко Христов - директор на Института за етнология и фолклористика Етнографски музей-БАН, представители на организациите, които традиционно спонсорират Националния исторически конкурс, и др.

„Проектът Национален исторически конкурс навърши 18 години, по българското законодателство днес ние сме пълнолетни - каза Петя Георгиева, ръководител на проекта при откриването на тържествената церемония по награждаването. - За тези години имаме девет успешни издания. Убедени сме, че съвременните подходи при изучаването на историята, преодоляването на различията, изследването на личните истории, са в основата на нашето бъдещо развитие като мирна страна. Откриването на неизвестни факти при проучвателната работа, помага на участницитe да открият себе си, да се гордеят със семействата, общността и населените места, откъдето идват. Темата на деветото издание на конкурса: „Границите в историята - истории без граници“, спечели вниманието на 122 ученика, които представиха 102 разработки. В колектив и индивидуално те изследваха теми, свързани с граници - реални или мисловни, видими и невидими, които разделят не само държави, а и етноси, религии, любови. Нашите участници проучиха примери от националната, регионалната и личната си семейна история, представиха интересни гледни точки към различни събития, свързани с изграждането, преодоляването и значението на границите в живота на отделни личности, селища, региони и цели етноси в контекста на българската история - във всички аспекти, които могат да бъдат изследвани и коментирани. Получихме много качествени разработки.“

Благодарност и признателност към всички, които помагат на конкурса да се развива през годините, изказа президента Петър Стоянов. Той даде висока оценка на получените разработки и на работата на учениците и техните учители. „Всяко едно сериозно занимание винаги води до успех - обърна се президентът Петър Стоянов към участниците в конкурса. - Познаването на историята ни прави по-силни днес, предпазване да не бъдем жертви на евтина пропаганда и да успяваме в живота. Бъдете сред тези, които пишат, избират и познават историята.“

Президентът Петър Стоянов връчи първата награда - преносим компютър, на победителите в конкурса - Радостин Димитров, Ралица Петрова, Живка Пенчева, Семра Рамиз, Мирослава Апостолова от СОУ „Йордан Йовков“ от гр. Тервел, за изследователската им разработка на тема: „100-годишната история на една граница в Добруджа“, с научни ръководители - главен учител Стойка Маринова и Росица Стратиева. Те получиха и наградата на Областния управител на Силистра.

Д.ик.н. Янка Такева сърдечно поздрави организаторите, учениците и учителите, участници в авторитетния национален исторически конкурс на фондация „Ценности“. Тя изтъкна високостойностния труд на учителите и учениците при подготовката на тематичните разработки. Г-жа Такева говори за предизвикателствата, пред които са изправени учителите и техните възпитаници при участието им в извънкласните и извънучилищните дейности, като подчерта че обществото им дължи признание и висока оценка за техния труд. В българското училище се провеждат над 58 конкурси, Синдикатът на българските учители партнира устойчиво във времето с над 25 от организациите, които ги организират, както и с Фондация „Ценности“. Трудът на учители и ученици е огромен, но най-важни и полезни са мотивацията при подготовката и удовлетворението от постигнатото при участието в конкурсите по различни теми, посочи тя. „Всеки от нас носи историята в душата и сърцето си, в паметта за рода и родината - каза д.ик. н. Янка Такева в приветственото си слово. - Историята ни дава чувство за принадлежност към народа и отечеството ни. Днес, когато живеем в Обединена Европа, в глобален свят, се налага да говорим за границите, тема, която е изключително актуална и с която блестящо сте се справили, скъпи ученици и учители. Може би това ще Ви помогне при оценяването на съвременните събития и съставянето на визия за бъдещето. Защото всички ние, българските ученици и учители, участваме в сътворяването в новата история на България, на Европейския съюз и на света. Българското образование е добро. Мотивираните ученици са болшинство в българското училище, добрите родители, които го подпомагат, не са малко, а всичко това би било невъзможно без мотивираните, квалифицирани и непрестанно усъвършенстващи се учители. Медиите и обществото трябва да се обърнат с обич и респект към българското училище, което се нуждае от стимула на доброто отношение към него. Смятам, че е наложително да се определят и подредят ценностите в обществото. За тази цел е значима ролята на конкурси, като Националния исторически конкурс на Фондация „Ценности“, чийто участници, надявам се, са сред младите хора, които ще зададат правилният ред на общозначимите ценности за едно проспериращо общество.“Д.ик. н. Янка Такева благодари на Антонина Стоянова за дългогодишното партньорство и на президента Петър Стоянов за съдействието, което е оказвал при решаване на важни въпроси, свързани с българското училище. Г-жа Такева посочи, че ролята и съпричастността от страна политиците са от изключително значение, тъй като за решаването на най-важните проблеми в образованието е необходима политическа воля.

Синдикатът на българските учители подкрепя Националния исторически конкурс за ученици от 8 до 12 клас, провеждан от Фондация „Ценности“ от неговото първо издание и традиционно връчва Специална награда. През тази година с нея бяха удостоени Добромир Маринов и Яница Иванова от Професионална гимназия по транспорт и транспортен мениджмънт от град Казанлък, с научен ръководител Биляна Иванова, за конкурсната им разработка - видеофилм „Моето училище - история без граници“.

Организиран от Фондация „Ценности“, под патронажа на Министъра на образованието и науката, българският конкурс е част от европейската мрежа от конкурси по национална история EUSTORY, която обединява 25 европейски страни. Част от наградените ще вземат участие в ежегодните младежки лагери, организирани от EUSTORY, които тази година ще се проведат в Грузия, Полша, Чехия и Унгария.

Участници в конкурса получиха награди и от Министерството на образованието и науката, Националния дарителски фонд „13 века България“, Държавна агенция „Архиви“, Департамента за информация и усъвършенстване на учители при СУ „Св. Климент Охридски“ и други институции и организации, които традиционно подкрепят конкурса.

След тържествената церемония, всички участници в състоялата се в Княжеския дворец, в чиято сграда се помещава Етнографския музей, имаха възможността да разгледат откритата през май голяма етнографска изложба „Д-р Евдокия Петева-Филова - завръщане в Двореца“. Те се запознаха и с възможностите, които музеят предоставя на ученици и учители за извънкласни и извънучилищни дейности. На раздяла си пожелаха още по-успешно участие в бъдещи издания на Националния исторически конкурс за ученици от 8 до 12 клас, провеждан от Фондация “Ценности”.

Светла СТРУМИНА____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2020 ©