Сряда,
  08 Юли 2020 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Регионални новини

Есенно съвещание - Област Силистра


САМОЧУВСТВИЕТО ИДВА ОТ ДОБРЕ СВЪРШЕНАТА РАБОТА

И тази есен, в тържествената зала на Художествената галерия в гр. Силистра, една от най-красивите и представителни сгради по българското поречие на великата река Дунав, се събраха учители. Проведе се традиционното есенно съвещание на актива на СБУ от цялата Силистренска област - на 21.10. т.г.

Съвещанието бе подготвено и със съдействието на РУО на МОН, Силистра, и протече при безупречна организация. Участваха Михаил Кирязов, областен координатор на СБУ за Силистренска област, председател на ОбКС на СБУ, Силистра, и член на ЦКРК на СБУ (той бе и водещ на съвещанието), председателите на ОбКС на СБУ и синдикалният актив на СБУ от общините Алфатар, Главиница, Дулово, Силистра, Ситово, Тутракан. От Централата на СБУ участие в съвещанието взеха Желю Иванов, главен експерт в „Организационно направление“ и отговорник за региона и Роза Костова, главен експерт в „Юридическо направление“.

Припомнени бяха ключови за СБУ събития от настоящата 2016 г. и очертани приоритетите в дейността през учебната 2016/17 година. Синдикалистите с одобрение приемат постигнатите договорености от СБУ и лично от председателя д.ик.н. Янка Такева относно бюджета за средното образование за 2017 г. Дадени бяха изчерпателни отговори на редица въпроси, касаещи Учителския пенсионен фонд и ранното пенсиониране на учителите, както и пенсионирането по общия ред. Подчертано беше значението на вътрешните правила за работните заплати, правилника за вътрешния ред, правилното планиране на бюджетните разходи и възможностите за участие на СО на СБУ при изготвянето на тези документи. Специално внимание бе обърнато на някои от благоприятните записи в КТД и бе отговорено на въпроси, свързани с изпълнението на договореностите. С удовлетворение се посреща изпратеното до РУО на МОН писмо, подписано от зам.-министъра на образованието и науката, с което се напомня да се изпълняват договореностите.

Обект на внимание беше и проведената предишния ден работна среща с представители на ръководството на община Ситово, на която бяха обсъдени и предложени решения на възникнали проблеми в училището в с. Искра, които в голямата си част се отнасят до бившия директор на училището. Обърнато бе внимание, че съгласно чл. 6, ал.1 на Наредба № 1 от 23 май 2014 г. за условията и реда за възстановяване на част от транспортните разходи на педагогическия персонал в детските градини, училищата и обслужващите звена и чл. 49 от КТД от 19.06.2016 г. на пътуващите учители се изплащат 100% от разходите.

В хода на обсъжданията бе потвърдено, че историята на СБУ е неразривно свързана с развитието на образователната ни система, а успехите на СБУ са успехи и за образованието. Синдикалните дейци със самочувствие отчитат напредъка в социалното сътрудничество и в иновативните дейности в региона, постигнати през годините. Заслужено е самочувствието, което идва от усещането за добре свършена работа, а когато постигнатите нива на качество са високи, не се допуска тяхното снижаване. Бяха направени и предложения за усъвършенстване на дейността: да се усъвършенства и подобрява информационната система; СБУ да не губи чувствителността си към възникнали конфликтни въпроси и спорове, които да се разрешават в съответствие с правните норми; СБУ да се грижи за своята готовност при необходимост без колебание да предприема съответните протестни действия, предвидени в Закона и др.

Желю ИВАНОВ, главен експерт „Организационно направление“ в Централата на СБУ
____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2020 ©