Четвъртък,
  09 Юли 2020 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Регионални новини

Обучение на синдикалния актив в община Казанлък


Обучение на синдикалния актив в община Казанлък

На 7 и 8 февруари 2014г. в гр. Хисаря се проведе обучение на синдикалния актив от община Казанлък. Присъстващите бяха запознати с бюджет 2014, с промените в Кодекса за социално осигуряване и с приоритетите в работата на СБУ. Участие в обучението взеха Иван Поров- областен координатор на СБУ за старозагорска област, Роза Костова - юрист в Централата на СБУ и Мими Ранева - председател на ОбКС - Казанлък. На обучението се взе решение ОбКС - Казанлък да продължи обучението по изпълнението на делегираните бюджети.____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2020 ©