Четвъртък,
  16 Юли 2020 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Регионални новини

ПРАЗНИК ПРЕЗ ВАКАНЦИЯТА ВЪВ 2-РО ОУ „ДИМИТЪР БЛАГОЕВ” – БЛАГОЕВГРАД


399 от общо 515 деца от 2-ро ОУ „Д. Благоев” в Благоевград се включиха в клубовете по извънкласни дейности през месец юни в рамките на проекта „Твоят час”.

Част от групите са сформирани по интереси и имат за цел да развият компетентностите, творческите и спортни способности на учениците, а други – да подпомагнат преодоляването на образователни дефицити у някои от децата.

На 27.06 от 9.00 часа стартира публична изява , в която представихме работата на клубовете по "Твоят час" във Второ основно училище "Димитър Благоев" - Благоевград

Коридорите на училището се превърнаха в своеобразна галерия, в която малчуганите подредиха изработеното от тях по време на заниманията. И бяха категорични : „ Това е най-хубавата ваканция. Не искаме да свършва!”

Десислава Стоилова, председател на синдикалната организация във Второ ОУ "Д. Благоев" - Благоевград.

____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2020 ©