Неделя,
  21 Април 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Регионални новини

Обучение на синдикалния актив от област Русе
На 24.01.2018 г. в ПГ по облекло "Недка Иван Лазарова" - Русе се проведе обучение на синдикалния актив на СБУ от Русенска област. В него участваха г-жа Виолетка Петкова - главен експерт и Павлина Петрова - експерт-юрист в Централата на СБУ . Обучението беше организирано от г-н Пламен Атанасов, член на ИК на СБУ и областен координатор на СБУ за Русенска област. То премина при много добра организация и засилен интерес. Разискваха се въпроси от организационен, трудово-правен, социално-икономически и професионален характер.____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©