Петък,
  23 Февруари 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Регионални новини

Среща с кмета на гр. Пловдив - инж. Иван Тотев относно ОДК - Пловдив


По искане на ОбКС на Синдиката на българските учители - гр.Пловдив на 07.02.2014 се проведе среща в сградата на ОДК - Пловдив във връзка с издадената заповед на кмета инж. Иван Тотев за отнемане на три от сградите на ОДК.

В срещата участваха Петранка Калоферова - областен координатор на СБУ, Марияна Алексиева - председател на СО на ОДК, Виолетка Петкова - експерт от Централата на СБУ - отговорник за пловдивски регион представители на РИО на МОН - Пловдив и дирекция „Образование и развитие“ в община Пловдив, както и други социалните партньори.

По време на разговора се дискутираха въпроси, свързани с отнемане на тренировъчни бази, необходими за провеждането на дейностите на ОДК.

Разговорите в тази посока ще продължат във връзка с възстановяване на доброто партниране и социален диалог в ОДК - Пловдив.____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©