Събота,
  09 Декември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Регионални новини

Съвместна пресконференция с кмета на Варна


На 10.07.2018 г. д.ик.н. Янка Такева участва в съвместна пресконференция с кмета на Варна г-н Иван Портних. Обсъдени бяха теми за социалното партниране и съвременните политики за развитие на образованието.Веселин Рашев - председател на Общинския координационен съвет на СБУ в гр. Варна и Лилия Христова - директор на дирекция "Образование и младежки дейности" в община Варна връчиха на г-н Иван Портних купата на победителите в Четиринадесетата учителска спартакиада на Синдиката на българските учители с международно участие, а именно отбора от гр. Варна.____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©