Сряда,
  08 Юли 2020 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Регионални новини

СУ "Козма Тричков" представи работа по европейски проекти
По време на двудневен семинар врачанското училище "Козма Тричков" представи работата си по европейски проекти за последните две години.

Акцент бе форумът "Модерното училище - тенденции и предизвикателства", част от дейностите по проект „Европа и 21 век в нашето училище“ по програма „Еразъм+“, КД1. Негови модератори бяха участници в структурирани обучителни курсове в Англия, Испания и Италия. Представени бяха електронни платформи и продукти, както и тенденциите в управлението на образователните институции.

Семинарът „От знания към компетентности“ бе част от дейностите по проекта със същото заглавие, по който училището работи от две години съвместно с Румъния, Турция, Естония, Полша, Португалия и Италия. Проектът се осъществява по програма „Еразъм+“, КД2. Особен интерес предизвикаха представените крайни продукти на партньорството: книгата „Младият учен“ (chain story) – написани истории от ученици от партньорските училища – резултат от проучвателската им дейност, обучителен курс за учители на тема „Интерактивни и неформални методи на обучение“, сборник със задачи по математика и физика на английски език, професионално портфолио – съвместен продукт на учители от партньорските училища, включващо планове на уроци, инструменти за оценка и ресурси за организиране на учебната дейност. Семинарът завърши с обсъждане на проблемите в обучението по природни науки, математика и чужди езици.

Всеобщо e мнението, че работата по европейските проекти е допринесла за развитието и утвърждаването на училището като институция с дух на иновативност и новаторство, както и за подобряване на европейския му профил на институция, която споделя и развива и положителните европейски практики.

Нели БОРЧЕВА, директор на СУ „Козма Тричков“, гр. Враца____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2020 ©