Четвъртък,
  30 Май 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Регионални новини

Председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева посети Община Тетевен


На 25 юни 2019 г. д.ик.н. Янка Такева – Председател на Синдиката на българските учители, най-големият синдикат в България, основен член на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) и главен коректив на българската образователна система, се срещна с Председателя на Общински Съвет - Тетевен Мария Стойчева, Зам.-кмета на Община Тетевен – Свилен Русинов и Главния експерт „Образование“ в Община Тетевен – Диана Лалева. На срещата присъстваха още Еленко Начев – Началник на Регионално управление на образованието – Ловеч, Куман Куманов – Председател на Общински съвет на СБУ в Тетевен и доц. д-р Божидара Кривирадева.Д.ик.н. Янка Такева се запозна със състоянието на Община Тетевен, изиска информация за броя на учениците, за състоянието на училищата и детските градини на територията й, увери се, че правата на пътуващите учители на територията на общината са защитени, Обсъди системите за дуално обучение, които се прилагат в ПГСЕУ – гр. Тетевен и СУ „Г. Бенковски“ – гр. Тетевен и изрази задоволство от сключения договор за дуално обучение между Община Тетевен и Националната ПГГСД "Сава Младенов" – гр. Тетевен, който ще се реализира от есента на 2019 г., като отчете че това е пример, който ще сподели като изключително ценен и в МОН. Тя посочи, че намира слабост единствено в липсата на дофинансиране на детските градини и училищата, която за съжаление, е в резултат на изпълнение на оздравителния план на Общината, но е убедена, че правилните стъпки се изпълняват и поздрави кмета на Общината, че функционира дежурна детска градина в летните месеци за улеснение на родителите.

Началникът на РУО – Ловеч не пропусна да отбележи, че на територията на Област Ловеч се намират 2 от общо 6-те гимназии със статут на национално значими училища, като едно е именно Националната ПГГСД "Сава Младенов" – гр. Тетевен и това е голяма гордост на града. Д.ик.н. Янка Такева приветства и извършването на цялостни ремонти на горепосоченото училище и СУ „Г. Бенковски“ – гр. Тетевен, които са и гаранция за протичането на спокоен учебен процес, по-силна мотивация на образователните екипи за работа и стремеж на младежите към търсене на знания в предразполагаща учебна среда.

Мария Стойчева посочи, че Общинска фондация „Тома Васильов“ не е спирала да подкрепя млади специалисти, които се обучават в дефицитни специалности и постоянно се търсят механизми за привличане на младите обратно в родните им места.

Обсъдено бе и състоянието на защитените училища в селата Черни Вит, Бабинци, Рибарица и Голям извор, които се развиват на ниво, включително и коефициентът за разпределяне на средствата за малките училища в общината, който тя намери за правилен. Д.ик.н. Янка Такева се увери и че на територията на общината работят млади учители, както в училищата, така и в детските градини, което е изключително голям успех, като сама подчерта, че когато се касае за образование София далеч не е България и в малките населени места учителите работят изключително добре и с мотивация, затова е и важно да се знае, че младите учители не са само в столицата.

Зам.-кметът Свилен Русинов поднесе на д.ик.н. Янка Такева плакет на Община Тетевен с благодарност за огромния й принос към българското образование и въвеждането на иновации в образователната система, утвърждаването на авторитета на учителската професия, защитата на правата и интересите на децата, учениците и учителите. Мария Стоичева пък поднесе стилен букет на председателя на СБУ. Д. ик.н. бе трогната от вниманието, но най-вече, след дългия разговор, оцени високо усилията на Община Тетевен и всички работещи в сферата на образованието на територията й, като подчерта, още веднъж че успехът в образованието е симбиоза между традиции и иновации.

По-късно Д.ик.н. Янка Такева, Еленко Начев и Зам.-кметът Свилен Русинов откриха Обучение по национална програма „Квалификация“ на Министерството на образованието, което се проведе от 25 до 26 юни в с. Рибарица. Началникът на РУО – Ловеч поднесе на д.ик.н Янка Такева плакет с благодарност за успешното сътрудничество и пожелания за здраве и успехи. Събитието събра директорите на всички училища на територията на област Ловеч.Десислава Василева

Старши експерт "Информационна сигурност и информационна политика"

Община Тетевен____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©