Неделя,
  21 Април 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Регионални новини

Ново социално споразумение за 10 дни платен отпуск на педагозите в детските градини и ясли между синдикатите и община Габрово


По инициатива на Общински координационен съвет на Синдиката на българските учители – Габрово с председател г-жа Ренета Колева и Сдружение на директорите в средното образование в Република България /СДСОРБ/ - Габрово с председател г-жа Красимира Колева бе предложен за обсъждане на кмета на община Габрово и останалите социални партньори Анекс към КТД за системата на предучилищното и училищното образование в община Габрово (14.01.2019 г.) във връзка с последиците от обявеното извънредно положение с решение на Народното събрание поради пандемията Ковид-19.

След конструктивната дискусия с г-жа Таня Христова - кмет на община Габрово, г-жа Нела Рачевиц - заместник-кмет, г-жа Павлина Макашелова - главен експерт в общината и представителите на всички синдикати в града, Анексът бе подписан на 16.07.2020 г., като страните се договориха за допълнителен платен отпуск от 10 работни дни за календарната 2020 година за педагогическите специалисти в детските градини, детските ясли и ЦСОП.

____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©