Петък,
  23 Февруари 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Регионални новини

Благодарствено писмо от Силвия Кунчева-Захариева- ст.учител в ДГ "Иглика", Плевен относно Седмия национален семинар за извънкласни и извънучилищни дейности в СОК "Камчия"


Уважаема г-жо Такева,

Уважаемо жури и организатори,

Поднасям своите най-искрени благодарности, относно успешното провеждане на Седмия национален семинар за извънкласни и извънучилищни дейности в СОК "Камчия"!

За мен, това бяха много ползотворни дни, наситени с академичен дух, професионализъм, обмяна на иновативни идеи и на нови приятелства.

В това динамично и непредсказуемо време на промени, свързани с разпространението на Ковид-19, вие успяхте да ни съберете и да бъдете отговорни за нас! Благодаря ви!

Благодаря и за наградата, с която ме мотивирахте още повече и за прекрасните емоции!

Днес, на 15.09.2020 г., използвам възможността да ви пожелая здрава, спорна и успешна учебна година!

Уважаема госпожо Такева,

Респект към личността Ви, ерудицията и чувството Ви за хумор!

С уважение: Силвия Кунчева-Захариева-ст.учител в ДГ "Иглика"- Плевен____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©