Сряда,
  08 Юли 2020 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Регионални новини

МАРИНЕЛА ПЕТРОВА, ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ, ОБЩИНА ВРАЦА:
Спартакиада на СБУ има своята доказано положителна роля
- Г-жо Петрова, какво мотивира Община Враца да подкрепя Учителската спартакиада на СБУ?

- Работещите в системата на средното образование във Враца за осма година участват в Спартакиадата на СБУ с финансовата подкрепа на Община Враца. И на юбилейното 10-то издание имаме удоволствието да сме заедно с колегите от цялата страна, от Полша, Румъния и Украйна. Подкрепяме това прекрасно начинание, защото то доказано има своята положителна роля. Освен състезателната дейност и различните завидни умения, които показват учителите, по време на спартакиадата се създават трайни и полезни професионални контакти и много нови приятелства.

- Какви са добрите новини около подготовката на новата учебна година във Враца?

- За новата учебна година Община Враца подготвя усъвършенстване на транспортната схема за учениците, което съответно ще улесни и учителите в тяхната дейност и отговорности в тази връзка. Ремонтират се сградите на няколко училища и професионални гимназии. Тук е мястото да отбележа, че се радваме на добър прием в професионалните ни гимназии. Няма отстъп спрямо миналата година, което е положително на фона на намаляващия брой ученици в национален мащаб, кандидатстващи след 8 клас.

- Каква е оценката Ви за социалния диалог със СБУ?

- Със СБУ сме в отлични партньорски взаимоотношения. Никога не сме имали остри или неразрешими спорове. С г-жа Емилия Бонева, председател на ОбКС на СБУ Враца превантивно обсъждаме всеки възникнал проблем, колкото и незначителен да е той на пръв поглед и колкото и малко хора да касае. Община Враца винаги е помагала и ще помага, за да се избегне социалното напрежение и да няма училище или детска градина, в която да не се изпълняват поетите социални ангажименти.____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2020 ©