Четвъртък,
  20 Юни 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Регионални новини

Първо ОУ „Васил Левски“, гр. Костинброд – с принос
в езиковото и културно сътрудничество между България и Унгария


Първо ОУ „Васил Левски“, гр. Костинброд, е единственото училище в България, в което се изучава унгарски език. Официална визита на Н. Пр. Текла Харангозо – посланика на Унгария у нас, Симеон Варга – представител на българското малцинство в Унгарския парламент и директора на Унгарския културен институт в София – Сандра Мишкеди, даде възможност на екипа и възпитаниците на иновативното училище да представят своите постижения в овладяването на унгарския език и опознаването на унгарската култура и традиции.

Д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, дългогодишен партньор на училището в реализирането на редица дейности и проекти, свързани с повишаване качеството на образованието и подобряване на материално-техническата база, получи специална покана да сподели тържественото събитие от Даниела Борисова – Милутинович, директор на образователната институция.

Празничното събитие бе част от инициативите във връзка с визитата на президента на Унгария Каталин Новак в България по покана на президента на Република България Румен Радев.

Приветствия и поздравления към екипа на Първо ОУ „Васил Левски“, гр. Костинброд, бяха поднесени и от представители на централната и местната власт, гости на събитието.

Повече информация четете на страниците на в. „Учителско дело“.

УД____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©