Четвъртък,
  20 Юни 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
СЪБИТИЯ : Обучения

Обучение на синдикалния актив на СБУ в област Пазарджик


"Обучение на синдикалния актив на СБУ в област Пазарджик

На 11 и 12 април 2014г. в с. Равногор, община Брацигово ще се проведе обучение на синдикалния актив на СБУ от област Пазарджик. Ще бъдат разисквани трудово - правни, организационни и други актуални въпроси, свързани с политиките на Синдиката. Предвижда се създаването на работни групи, които да изработят рамкови вътрешни правила за работната заплата. В семинарното обучение участие ще вземат Роза Костова и Виолетка Петкова - експерти в Централата на СБУ.

"____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©