Понеделник,
  15 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
СЪБИТИЯ : Обучения

Семинари за учители по здравословни и безопасни условия на труд в гр. Варна и гр. Бургас


"На 20 октомври 2014 г. в град Варна стартира първият от поредицата еднодневни семинари за обучение на учители от средните общообразователни училища и професионални гимназии по здравословни и безопасни условия на труд и безопасно жизнено поведение. Домакин на събитието бе Професионалната гимназия по туризъм „Проф. Асен Златаров”. На откриването присъстваха Веселин Рашев - председател на ОбКС, координатор за варненска област и член на ИК на СБУ, Венелин Радев и Иван Иванов – старши експерти в отдел “Инспектиране и организационно-методическa дейност”, РИО на МОН - Варна, а от общинската администрация на града - Десислава Динкова и Светлана Игнатова-Бойчева, експерти в дирекция ""Образование, младежки дейности и спорт"".Обучението в Бургас се проведе на 21 октомври с.г. в учебния център към Професионалната гимназия по туризъм „Проф. Асен Златаров”.

Приветствие към участниците в семинара отправи Константин Янков - председател на ОбКС, координатор за Бургаска област и член на ИК на СБУ. Обучението се проведе с любезното съдействие на екипа на РИО на МОН - Бургас и с участието на Стелияна Сашева, юрисконсулт в Инспектората.

И в двата града в семинарите са включени 45 човека от съответната област, главно учители по предмета „Здравословни и безопасни условия на труд”, преподаватели в професионални гимназии подадена професия или специалност, класни ръководители, заместник-директори, отговорници за безопасността здравословните условия на труд в съответните учебни заведения, ръководители на съответните училищни комисии и председатели на комитети по условия на труд в училище съгласно ЗБУТ. Лектор е инж. Димитър Димитров - Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”.

Семинарите са по проект на Министерството на образованието и науката с практическото осъществяване от Синдиката на българските учители. Обучението се финансира от фонд „Условия на труд”."____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©