Вторник,
  16 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
СЪБИТИЯ : Обучения

Обучение на синдикалния актив


"Обучение на синдикалния актив

От 03.02 до 05.02.2016 г. в с. Минерални бани, обл. Хасково, се проведе работна среща на председателите на общинските координационни съвети на Синдиката на българските учители от Казанлък, Павел баня, Раднево и Гълъбово, на председатели и секретари на организациите от Община Казанлък. На тази среща, организирана от Мими Ранева, председател на ОбКС – Казанлък, се разгледаха въпроси от организационен и трудово-правен характер. В семинарното обучение взеха участие г-н Иван Поров, областен координатор за Старозагорска област, член на ИК на СБУ, и Роза Костова, експерт-юрист в Централата на СБУ. Присъстващите поставиха въпроси, отнасящи се до: Документацията на синдикалната организация - водене, съхраняване и предаване; Промени в режима на ползване на отпуските, съгласно измененията в Кодекса на труда от 2015 г.; Придобиване право на пенсия – възможности за ранно пенсиониране, съгласно промените в КСО от 2015 г.; Обезщетения при пенсиониране и др. Роза Костова, експерт-юрист в Централата на Синдиката, подробно разясни правата и задълженията на синдикалните ръководства и отговори на поставените въпроси. Обърнато бе внимание на реда за ползване на синдикален отпуск, който има уведомителен режим и е необходимо няколко дни преди ползването му работодателят да се уведоми писмено. Подробно беше разяснено какви са предимствата и недостатъците на ранното пенсиониране и редът за упражняване правото на пенсия. Г-н Иван Поров запозна присъстващите с решенията на Синдикалния съвет и текущите задачи пред синдикалните членове. Беше събрана информация за абонамента за в. “Учителско дело“ и за желаещите да получат бюлетина на СБУ, където е отпечатан Законът за предучилищното и училищното образование. Проведени бяха индивидуални консултации по проблеми, засягащи лично синдикалните членове, или въпроси на техни колеги, относно размера на обезщетенията при пенсиониране, срок за подаване на документи, необходими документи.

Работната среща беше много добре организирана, синдикалистите съчетаха полезното с приятното в предразполагаща за случая обстановка.

Роза КОСТОВА, експерт-юрист в Централата на Синдиката"____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©