Четвъртък,
  20 Юни 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
СЪБИТИЯ : Обучения

ЕСЕННИ СЪВЕЩАНИЯ С АКТИВА НА СБУ

Сътрудничество за утвърждаване на добрите политики за развитие на средното образование

Област Варна - 2018 г.



"


Есенното съвещание със синдикалния актив на СБУ от Варненска област се проведе на 15 октомври 2018 г. в Пленарна зала на Община Варна. Присъстваха председателите на синдикалните организации от Варна и региона. Деловата работна среща се водеше от главните експерти в Централата на СБУ – Роза Костова и Пламен Иванов, с участието на Венцеслава Генова – началник на Регионалното управление на образованието – Варна, и Елена Кенарова – началник отдел „Образование“ в Община Варна. Синдикалният актив бе запознат с политиките на Синдиката на българските учители за устойчиво развитие на системата на средното образование, както и с актуалните задачи пред Синдиката, информационното осигуряване, организационното укрепване, развитието на социалния диалог на всички нива, доброто познаване на законовата уредба, надграждането на лидерските умения и персонализиране на грижите за оказване на професионална помощ на всеки синдикален член. Главните експерти от Централата на СБУ отговориха на редица поставени въпроси, свързани с наредбите, Кодекса на труда и новите договорености в КТД, с трудовоправните и осигурителните отношения, както и със синдикалната дейност, изразявайки удовлетворение от добрата съвместна работа за решаване на проблемите във всеки колектив.

ОбКС на СБУ – Варна, с председател Веселин Рашев посочи, че е в процес на подготовка за стартиране на преговори за подписване на нов Общински колективен трудов договор. В тази връзка той обърна внимание на постъпилите нови предложения за общинското КТД, както и на най-новите акценти от действащия Национален КТД. Подчерта, че има амбицията да се надградят и подобрят договореностите в предстоящия нов Колективен трудов договор за отрасъл „Средно образование“ в Община Варна.

За всички синдикални членове в същия ден бе обявена „Приемна“, в която присъстващите главни експерти от Синдиката Роза Костова и Иван Кънчев отговаряха на допълнително поставени от колегите въпроси, свързани със синдикалната дейност и нормативната база, касаеща системата на средното образование.

Веселин РАШЕВ, член на ИК на СБУ, председател на ОбКС на СБУ – Варна и областен координатор на СБУ за обл. Варна

"



____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©