Четвъртък,
  20 Юни 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
СЪБИТИЯ : Обучения

Обучение по новия регламент за защита на личните данни в Централата на СБУ


"


На 6 ноември т.г. в Централата на СБУ се проведе обучение във връзка с влезлия в сила на 25 май 2018 г. нов регламент на ЕС за защита на информацията General Data Protection Regulation (GDPR). Участие в него взеха председателят д.ик.н Янка Такева и зам.-председателят на СБУ Красимир Попов, председателите на ОбКС на СБУ от София-град и щатния състав от Централата на СБУ. Въведение в общия регламент за защита на личните данни направи чрез своята презентация д-р Тодор Капитанов, изпълнителен секретар и председател на Националния стачен комитет на КНСБ. В хода на своето изложение лекторът представи основни принципи за събиране, съхраняване и разпространение на лични данни на граждани от ЕС в контекста на динамиката на 21 век. Бяха очертани специфики и тенденции, касаещи свободното движение на потоците от лични данни и механизмите за защита от нарушаване на тяхната неприкосновеност. Дадени бяха конкретни практически съвети за ефективното спазване на Регламента в системата на предучилищното и училищно образование у нас. Актуални въпроси намериха своите отговори и бе споделен успешен опит по темата от присъстващите.

Общият регламент за защита на личните данни се отнася както за администратори на лични данни (т.е. организациите, отговорни за определянето на целите и средствата за обработка на лични данни), така и за обработващи лични данни (организации, които могат да бъдат ангажирани от администраторите да обработят лични данни от тяхно име). General Data Protection Regulation ще засегне всяка организация в ЕС, която съхранява лични данни, както и всеки бизнес в рамките на ЕС. Изискванията към всички тях са комплексни, а изпълнението на посочените в регламента критерии задължителни.

Ивайла ВАСИЛЕВА"____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©