Четвъртък,
  30 Май 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
СЪБИТИЯ : Обучения

ОБУЧЕНИЕ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ОТ ОБЛАСТ ПЕРНИК


"На 25 юни 2019 г. главните експерти от Централата на Синдиката на българските учители – Павлина Петрова и Иван Кънчев бяха лектори в инициираното от Регионалното управление по образование – Перник с началник Ваня Коконова, обучение на тема „Сключване, изменение и прекратяване на трудови договори с педагогическия и непедагогическия персонал“. Обучението се проведе в ОУ „Св. Иван Рилски“, гр. Перник. В него взеха участие над 60 директори на образователни институции от областта.

Г-жа Петрова и г-н Кънчев обърнаха специално внимание на трудовите договори – ред за сключване, форма, съдържание и видове. Изяснени бяха и условията за сключване на договори за допълнителен труд - при същия работодател по чл. 110 КТ и при друг работодател по чл. 111 КТ, както и трудовия договор за работа през определени дни от месеца по чл. 114 КТ. Разгледани бяха и основанията за прекратяване, както и за дължимите обезщетения. Разяснени бяха изискванията на Наредба № 4 за нормиране и заплащане на труда относно разкриване на работно място за учителска длъжност при пълна и непълна норма преподавателска работа, както и условията за прекратяване на трудов договор с педагогически спхециалисти.

Обучението протече ползотворно и ефективно. Директорите изказаха удовлетворение от възможността да споделят и коментират казуси от ежедневната си работа. Получените компетентности са предпоставка за по-добро и качествено управление на образователните институции.

"____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©