Сряда,
  08 Февруари 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
СЪБИТИЯ : Конференции

“Младите учители - привличане и задържане в професията и мотивация за членство в синдикалните организации” - с участието на учителските синдикати от Балканските страни - Босна и Херцеговина, България, Македония, Словения, Сърбия


"Балканска конференция на тема: “Младите учители - привличане и задържане в професията и мотивация за членство в синдикалните организации” - с участието на учителските синдикати от Балканските страни - Босна и Херцеговина, България, Македония, Словения, Сърбия

Дата на провеждане: 23.01.2014

Място на провеждане: хотел “Рила”, гр.София

Партньори: Синдикат “Образование” на КТ “Подкрепа”

"____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©